Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  Regentnamn
  Flaggor

 
 
  Brittiska öarna
  Benelux
  Frankrike
  Iberiska halvön
  Italien
  Centraleuropa
  Tyskland
  Skandinavien
  Baltikum
  Polen
  Östeuropa
  Balkan
 
_____________________

Örjan Martinsson

Storpolens regenter

Landskapet Storpolen i västra centrala Polen utgör det polska rikets vagga och dess huvudort Posen (Poznan) fungerade fram till 1038 som Polens huvudstad. Även staden  Gnesen (Gniezno) var betydelsefull då den Polens ärkebiskop residerade där från och med år 1000. Storpolen blev ett eget furstendöme 1138 då riket delades mellan Boleslaw III:s söner. Storpolen var sedan i sin tur tidvis delat i furstendömena Posen, Gnesen och Kalisz. I början av 1300-talet uppgick det storpolska furstendömet i ett återuppståndet polskt kungadöme.

Furstendömet Storpolen
(även furstendömena Gnesen och Posen)

1138-1179 Mieszko Stary (den gamle)  
1177-1182 Odon
1182-1202 Mieszko Stary (andra gången)  

1202-1229

Wladyslaw Laskonogi (Posen)  

1202-1239

Wladyslaw Odonic (Gnesen 1202-29)

1234-1238

Henryk Brodaty (den skäggige)  
1238-1241 Henryk Pobozny (den fromme)  
1241-1247 Boleslaw Rogotka  -Liegnitz

1239-1257
1239-1279

Przemysl I (Posen)
Boleslaw Pobozny (den fromme), (Gnesen)
1279-1296 Przemysl II (Posen från 1273)  

1296-1299
1299-1305
1305-1309

Wladyslaw Lokietek (den korte)
Waclaw I
Henryk głogowski
 
 
 -Glogau

1309-1312
1309-1312
1309-1313
1309-1314
1309-1314

Jan ścinawski
Przemysl głogowski
Boleslaw oleśnicki
Konrad namyslowski
Henryk Wierny
(den trogne)
 -Steinau
 -Glogau
 -Öls
 -Namslau
 -Sagan

1314- (1333)

Wladyslaw Lokietek (2:a gången)  

Storpolen uppgår i kungadömet Polen 1320

Furstendömet Kalisz
 

1138-1181
1181-1191
1193-1194
1194-1206
Del av Storpolen
Mieszko Młodszy (den yngre)
Odon (Storpolen 1177-1182)
Del av Storpolen
1206-1207 Henryk Brodaty (den skäggige)  
1207-1234 Del av Storpolen (Gnesen)

1234-1239
1234-1244
1244-1320

Mieszko Otyły
Władysław opolski
Del av Storpolen
 -Ratibor
 -Oppeln

Kalisz uppgår tillsammans med övriga Storpolen i kungadömet Polen 1320

= Pommerellen   = Kujavien   = Krakow   = Böhmen
= Schlesien (Glogau, Liegnitz, Namslau, Oppeln, Ratibor, Sagan, Steinau, Öls)