Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Grevar av Holstein

Grevskapet Holstein var under dess hela existens en del av hertigdömet Sachsen och lydde 1260-1640 under hertigen av Sachsen-Lauenburg. Trots detta spelade grevarna av Holstein en betydelsefull roll i Skandinaviens historia under medeltiden och stred framgångsrikt mot de danska kungarna om kontrollen över Slesvig. Men 1459 förenades större delen av Holstein med Danmark och ingick därefter i den nya statsbildningen Slesvig-Holstein. Den danske kungens del av Holstein upphöjdes till ett hertigdöme 1474 och frigjordes från Sachsen-Lauenburgs överhöghet. Den kvarvarande delen av grevskapet Holstein förenades med de danska besittningarna när dess siste greve dog 1640.

1106-1110 Gottfried

Ätten Schauenburg
 
1110-1131
1131-1164
1164-1225
1201-1225
1225-1239
1239-1290
1239-1263
1263-1308
1263-1316
Adolf I
Adolf II
Adolf III
Albrecht von Orlamünde (Danskt styre)
Adolf IV
Gerhard I (Itzehoe)
Johann I (Kiel)
Adolf V (Segeberg)
Johann II (Kiel)
Gerhard I:s andel av Holstein delas mellan hans tre
söner 1290 och bildar de tre nedanstående grenarna.
De övrigas andelar förenas med Holstein-Plön 1316.

Grenen Holstein-Plön
 

1290-1312
1312-1359
1312-1323
1323-1350
1359-1390
1390
Gerhard II
Johann III (Kiel)
Gerhard IV (Segeberg)
Gerhard V (Segeberg)
Adolf VII (Kiel)
Förenat med Holstein-Rendsburg

Grenen Holstein-Rendsburg

 
1290-1304 Heinrich I
1304-1340 Gerhard III der Grosse (den store)
1340-1381 Heinrich II der Eiserne (den järnhårde)
1340-1397 Nikolaus
1381-1404 Gerhard VI
1381-1403 Albrecht
1404-1427 Heinrich III
1427-1433 Gerhard VII
1427-1459 Adolf VIII
Holstein-Rendsburg väljer Danmarks kung Christian I till ny
greve, därefter är dess historia gemensam med Slesvig-Holstein

Grenen Holstein-Pinneberg och
 Schauenburg

 

1290-1315
1315-1353
1353-1370
1353-1404
1353-1360
1404-1426
1426-1464
1464-1474
1464-1485
1464-1510
1464-1527
1464-1526
1526-1533
1533-1544
1533-1576
1533-1560
1533-1581
1576-1601
1581-1593
1581-1616
1601-1622
1622-1635
1635-1640
Adolf VI
Adolf VII
Adolf VIII
Otto I
Simon
Adolf X
Otto II
Adolf XI
Erich
Otto III
Johann I
Anton
Jobst I
Adolf XII (Pinneberg) *
Otto IV (Schauenburg & Pinneberg) **
Johann II (Bückeburg)
Jobst II (Schauenburg och Gehmen)
Adolf XIII
Heinrich (Schauenburg och Gehmen)
Georg Hermann
Ernst
Jobst Hermann
Otto V

När ätten Schauenburg dog ut 1640 fördelades dess återstående länder så att Schauenburg gick till Lippe och Hessen-Kassel, Gehmen gick till Limburg-Styrum och  Pinneberg tillföll Danmark

* = Adolf XII var ärkebiskop av Köln 1546-1556.
** = Otto IV var biskop av Hildesheim 1531-1537.
= Hertig av Slesvig