Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Som synes i diagrammet ovan har ett stort antal pfalziska furstendömen existerat under historiens gång. På denna sida redovisas dock enbart  linjen Pfalz-Zweibrücken och dess sidogrenar eftersom de övriga har tagits upp i Pfalz förstasida.

Pfalz-Birkenfeld

1569-1600
1600
1600-1669
1600-1626
1669-1671
1671

Karl I
Delas i Birkenfeld och Bischweiler
Georg Wilhelm
Friedrich
Karl Otto
Förenas med Pfalz-Birkenfeld-Bischweiler


Pfalz-Birkenfeld-Bischweiler
(1671-1775 regenter över Birkenfeld,
 1731-1735 och 1775-(1918) regenter över Zweibrücken)

 
1600-1654
1654
1654-1717
1717-1735
1735-1767
1767-1795
1795- (1825)
Christian I
Delas i Bischweiler och Gelnhausen
Christian II
Christian III
Friedrich Michael
Karl August Christian
Maximilian Joseph
1799 Maximilian Joseph ärver Bayern

P-Birkenfeld-Bischweiler-Gelnhausen
(1735-1775 regenter över Zweibrücken,
 1775-1801 regenter över Birkenfeld)

 
1654-1704
1704-1739
1739-1748
1748-1780
1780-1789
1789-1801
1801
Johann Karl
Friedrich Bernhard
August Friedrich Ernst
Johann
Karl Johann Ludwig
Wilhelm
Erövrat av Frankrike

Pfalz-Neuburg
(även Kurpfalz från 1685)
 
1569-1614

Philipp Ludwig

1614 Delas i Neuburg, Sulzbach och Hilpoltstein
1614-1653 Wolfgang Wilhelm
1653- 1690 Philipp Wilhelm
1690-1716 Johann Wilhelm
1716-1742 Karl Philipp
1742 Förenas med Pfalz-Neuburg-Sulzbach

Pfalz-Neuburg-Hilpoltstein
 
1614-1644
1644

Johann Friedrich
Förenas med Pfalz-Neuburg-Sulzbach


Pfalz-Neuburg-Sulzbach
(även Kurpfalz från1742)
 
1614-1632
1632-1708
1708-1732
1732-1733
1733-1799
1799
August
Christian August
Theodor
Johann Christian
Karl Theodor
Förenas med Pfalz-Birkenfeld-Bischweiler

Pfalz-Sulzbach
 
1569-1604
1604
Otto Heinrich
Förenas med Pfalz-Neuburg

Pfalz-Simmern
(även Kurpfalz 1598-1610 och från 1673)
 
1459-1480
1480-1509
1509-1557
1557-1559
1559-1569
1569-1598
1598-1610
1610
1610-1655
1655-1673
1673-1680
1680-1685
1685
Friedrich I
Johann I
Johann II
Friedrich II (Kurpfalz 1559-1576)
Georg
Richard
Friedrich IV
Delas i Kurpfalz och Pfalz-Simmern
Ludwig Philipp
Heinrich Ludwig
Karl Ludwig
Karl
Förenas med Pfalz-Neuburg

Pfalz-Veldenz
 
1514-1544
1544-1592
1592
1592-1634
1634-1694
1694
Ruprecht
Georg Johann I
Delas i Veldenz och Lützelstein
Georg Gustav
Leopold Ludwig
Förenas med Pfalz-Birkenfeld-Bischweiler

Pfalz-Veldenz-Lützelstein
 
1592-1611
1592-1664
1664
Johann August
Georg Johann II
Förenas med Pfalz-Veldenz

Pfalz-Vohenstrauss
 
1569-1597
1597
Friedrich
Förenas med Pfalz-Neuburg

Pfalz-Zweibrücken
 
1410-1459
1459
1459-1489
1489-1514
1514
1514-1532
1532-1569
1569

1569-1604
1604
1604-1635
1635-1661
1661
Stephan
Delas i Zweibrücken och Simmern
Ludwig I
Alexander
Delas i Zweibrücken och Veldenz
Ludwig II
Wolfgang
Delas i Zweibrücken, Neuburg, Sulzbach,
Vohenstrauss och Birkenfeld

Johann I
Delas i Zweibrücken, Landsberg, Kleeburg
Johann II
Friedrich
Förenas med P-Zweibrücken-Landsberg

Pfalz-Zweibrücken-Landsberg
(hertigar av Zweibrücken från 1661)
 
1604-1645
1645-1681
1681
Friedrich Kasimir
Friedrich Ludwig
Förenas med Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg

Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg
(hertigar av Zweibrücken från 1681)
 
1604-1652 Johann Kasimir
1652-1660 Karl (X) Gustav
1660-1697 Karl (XI)
1697-1718 Karl (XII)
1718-1731 Gustav Samuel Leopold
1731 Förenas med Pfalz-Birkenfeld-Bischweiler


Tillbaka till Pfalz förstasida.

= Bayern   = Sverige   = Jülich-Berg