Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Sachsiska hertigdömen
tillhörande den Ernestinska linjen

När Sachsen delades 1485 tillföll kurfurstevärdigheten ätten Wettins huvudgren, som kallas för den ernestinska linjen efter dess stamfader Ernst. Utöver halva Sachsen-Wittenberg bestod dess besittningar av lantgrevskapet Thüringen. 1547 förlorade den dock kurfurstevärdigheten och större delen av Sachsen-Wittenberg till ättens Wettins albertinska linje. Det lilla som återstod av den ernestinska linjens besittningar skulle sedan splittras i flera händer genom en serie arvskiften 1572-1680. Som mest fanns det tio olika ernestinska hertigdömen. När monarkierna störtades i Tyskland efter första världskriget återstod det fortfarande fyra hertigdömen, varav ett hade uppnått storhertigvärdighet. Tillsammans med andra små före detta furstendömen slogs dessa då ihop och bildade den tyska delstaten Thüringen som finns kvar än idag.

 Ätten Wettins Ernestinska gren

1482-1486
1486-1525
1525-1532
1532-1547
1542-1553
1554-1566
1554-1572
1572
Ernst (kurfurste sedan 1464)
Friedrich III der Weise (den vise)
Johann der Beständige (den ståndaktige)
Johann Friedrich der Grossmütige (den ädelmodige)
Johann Ernst
Johann Friedrich II der Mittlere (den mellerste)
Johann Wilhelm
Delas i S-Coburg-Eisenach och S-Weimar

De följande hertigdömena är sorterade i alfabetisk ordning. Rubrikernas färg anknyter till bilden ovan. Tillbaka till Sachsens huvudsida., läs även om Thüringens regenter före 1485.

 
 Sachsen-Altenburg (äldre linjen)

1603-1639
1639-1669
1669-1672
1672


Johann Philipp
Friedrich Wilhelm II Posthumus
Friedrich Wilhelm III
Förenas med
Sachsen-Gotha

 
 Sachsen-Altenburg (yngre linjen)

1826-1834
1834-1848
1848-1853
1853-1908
1908-1918
1918-1920
1920


Friedrich (S-Hildburghausen 1780-1826)
Joseph
Georg
Ernst I
Ernst II
Republik
Uppgår i delstaten Thüringen


 Sachsen-Coburg
 
1680-1699
1699
Albrecht
Förenas med S-Saalfeld (S-Coburg-Gotha)

 Sachsen-Coburg-Gotha
(Sachsen-Saalfeld 1680-1735, Sachsen-Coburg-Saalfeld 1735-1826)
 
1680-1729
1729-1745
1729-1764
1764-1800
1800-1806
1806-1844
1844-1893
1893-1900
1900-1918
1918-1920
1920
Johann Ernst
Christian Ernst
Franz Josias
Ernst Friedrich
Franz
Ernst I
Ernst II
Alfred
Karl Eduard
Republik
Uppgår i delstaterna Thüringen och Bayern

 Sachsen-Coburg-Eisenach
 
1572-1633
1572-1638
1638

Johann Kasimir (enbart Coburg 1596-1633)
Johann Ernst (enbart Eisenach 1596-1633)
Delas mellan S-Weimar och S-Altenburg


 Sachsen-Eisenach
 
1640-1644
1644
Albrecht
Delas mellan Sachsen-Weimar och Sachsen-Gotha

 Sachsen-Eisenach
 
1662-1668
1668-1671
1672-1686
1686-1698
1698-1729
1729-1741
1741
Adolf Wilhelm
Wilhelm August Postumus
Johann Georg I (S-Marksuhl från 1662-1672)
Johann Georg II
Johann Wilhelm
Wilhelm Heinrich
Förenas med Sachsen-Weimar

 Sachsen-Eisenberg
 
1680-1707
1707
Christian
Förenas med Sachsen-Gotha-Altenburg
 
 Sachsen-Gotha (-Altenburg från 1680)

1640-1674
1674-1691
1680
1691-1732
1732-1772
1772-1804
1804-1822
1822-1825
1825

Ernst der Fromme (den fromme)
Friedrich I
Delas i sju hertigdömen
Friedrich II
Friedrich III
Ernst II
August
Friedrich IV
Delas mellan S-Coburg och S-Hildburghausen

 Sachsen-Hildburghausen
 
1680-1715
1715-1724
1724-1745
1745-1780
1780-1826
1826
Ernst II
Ernst Friedrich I
Ernst Friedrich II
Ernst Friedrich III
Friedrich (Sachsen-Altenburg 1826-1834)
Förenas med Sachsen-Meiningen

 Sachsen-Jena
 
1662-1678
1678-1690
1690

Bernhard
Johan Wilhelm
Delas mellan
Sachsen-Weimar och Sachsen-Eisenach


 Sachsen-Marksuhl
 
1662-1672
1672

Johann Georg I (Sachsen-Eisenach 1672-1686)
Förenas med
Sachsen-Eisenach

 
Sachsen-Meiningen (-Hildburghausen från 1826)

1680-1706
1706-1724
1724-1729
1729-1743
1743-1746
1746-1763
1763-1782
1775-1779
1779-1803
1803-1866
1866-1914
1914-1918
1918-1920
1920

Bernhard I
Ernst Ludwig I
Ernst Ludwig II
Karl Friedrich
Friedrich Wilhelm
Anton Ulrich
Karl Wilhelm
Charlotte Amalia (Förmyndare 1763-1775)
Georg I
Bernhard II
Georg II
Bernhard III
Republik
Uppgår i delstaten Thüringen

 Sachsen-Römhild
 
1680-1710
1710
Heinrich
Förenas med Sachsen-Meiningen
 
 Sachsen-Weimar (-Eisenach från 1741)
1572-1602
1572-1605
1605-1626
1626-1662
1662-1683
1683-1728
1683-1707
1707-1748
1748-1758
1758-1828
1828-1853
1853-1901
1901-1918
1918-1920
1920

(storhertigdöme från 1815)

Friedrich Wilhelm I
Johann
Johann Ernst der Jüngere (den yngre)
Wilhelm
Johann Ernst I
Wilhelm Ernst I
Johann Ernst II
Ernst August
Ernst August Konstantin
Karl August
Karl Friedrich
Karl Alexander
Wilhelm Ernst
Republik
Uppgår i delstaten Thüringen

 Tillbaka till Sachsens huvudsida., läs även om Thüringens regenter före 1485.