Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Namnet Provence kommer från den romerska provinsen Provincia Narbonensis. Efter att ha tillhört olika germanstater under tidig medeltid blev det ett självständigt rike i samband med en frankisk riksdelning 855.  Detta kungadöme som även kallades för Nedre Burgund förenades med det Juranska riket 933 och bildade kungadömet Burgund. I det egentliga Provence utvecklades istället ett grevskap under den Bosonidiska ätten. Grevskapet styrdes i början ofta av flera grevar samtidigt varpå den äldre i regel antog titeln markis. Markistiteln kom sedan att övertas av grevarna av Toulouse som fick den norra delen när Provence delades 1125. Som en del av kungadömet Burgund blev Provence införlivat i det Tyskromerska riket 1033, men det förenades sedan med Frankrike 1481 när den siste greven testamenterade Provence till den franske kronprinsen.


(Även kallat Nedre eller Cisjuranska Burgund)

855-863
863-879
879-887
887-928
Charles
Del av olika frankiska riken
Boson (hertig 875-879)
Louis l'Aveugle (den blinde)
928-933 Hugues d'Arles *
Provence uppgår i kungadömet Burgund 933

Bosonidiska ätten
 

948-968
968-993
968-1008
994-1018
1008-1014
1018-1030
1018-1051
1018-1063
1051-1094
1063-1067
1063-1093
1093-1112
1112-1130
Boson II
Guillaume I
Rotboald II (markis)
Guillaume II
Rotboald III (markis)
Guillaume IV
Folque-Bertrand I
Geoffroi I
Guillaume-Bertrand
Geoffroi II
Bertrand
Gerberge
Douce I (gift med Raymond Bérenger I)

Markiser av ätten Rouergue
(regerade över Provence norr om floden Durance från 1125)
 
1014-1037 Guillaume III Taillefer
1037-1061 Pons I
1061-1094 Guillaume IV
1094-1105 Raymond IV Saint-Gilles
1105-1112 Bertrand II
1112-1148 Alphonse Jourdain
1148-1194 Raymond V
1194-1222 Raymond VI
1222-1249 Raymond VII
1249-1271 Alphonse II
Markisatet Provence övertas av den franska kungen 1271

Ätten Barcelona
 

1112-1131 Raymond Bérenger I
1131-1144 Bérenger Raymond
1144-1162 Raymond Bérenger II
1162-1166
1166-1167
Raymond Bérenger III
Douce II
1167-1196 Alphonse I (markis)
1168-1181
1181-1185
1185-1209
1209-1245
1245-1246
Raymond Bérenger IV
Sancho
Alphonse II
Raymond Bérenger V
Béatrice

Äldre ätten Anjou
 
1246-1285 Charles I
1285-1309 Charles II
1309-1343 Robert le Sage (den vise)
1343-1382 Jeanne

Yngre ätten Anjou
 
1382-1384 Louis I

1384-1417 Louis II
1417-1434 Louis III
1434-1480 René
1480-1481 Charles III

Provence testamenteras till Frankrike 1481

* = Hugues d'Arles var hertig av Burgund 938-943.