Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Dagens Frankrike har sitt ursprung i det rike som de germanska frankerna bildade under folkvandringstiden. När Frankerriket delades 843 blev den östra delen Frankrike. I slutet av 800-talet och under 900-talet eroderade den franska kungamakten bort och Frankrike sönderföll i feodala småstater. I början av 1200-talet stärktes dock kungamakten och under de följande seklerna drogs de olika ärftliga länen en efter en in och ställdes under direkt kungligt styre. Under nya tiden var Frankrike starkt nog att expandera utåt och stora områden som inte hade tillhört Frankrike under medeltiden införlivades, däribland det mesta av kungadömet Burgund och det som återstod av Lothringen.