Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  REGENTER:
 
 
Brittiska öarna
  Benelux
  Frankrike
  Iberiska halvön
  Italien
  Centraleuropa
  Tyskland
  Skandinavien
  Baltikum
  Polen
  Östeuropa
  Balkan
 

Örjan Martinsson

Italien

Kartan ovan föreställer den politiska situationen i Italien under andra halvan av 1700-talet. Som synes var Italien splittrat i flera mindre stater och hade varit så ända sedan det första italienska kungadömet sönderföll i feodala småstater under medeltiden. Detta kungadöme bestod för övrigt bara av norra Italien, södra Italien utgjordes från 1000-talet av kungadömet Sicilien som tidvis var splittrat i en ö-del och en fastlands-del (Neapel). När båda delarna var förenade kallades därför kungadömet för "Bägge Sicilierna". Norra Italien hade däremot ingen dominerande stat, men den som med tiden skulle bli den viktigaste var hertigdömet Savoyen, från och med 1720 kallades det för "kungadömet Sardinien".