Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 

 

 
 

 
 

_
  

Örjan Martinsson

Danmarks kung Olof efterträder sin far Håkan Magnusson som kung i Norge. Den verklige regenten i båda rikena blir dock hans mor Margareta.

Margareta besegrar Sveriges kung Albrekt av Mecklenburg. 1397 skapas Kalmarunionen som  förenar de tre skandinaviska rikena under en genensam kung.

Albrekt av Mecklenburgs anhängare ockuperar Gotland som blir en bas för sjöröveri i Östersjön. 1398 erövras den av Tyska orden.

Margareta köper tillbaka Gotland från den Tyska orden.

Det sista skriftliga beviset att den skandinaviska kolonin på Grönland fortfarande existerar är från detta år. Kolonin antas dock ha levt kvar fram till ca 1500 då den av okända skäl dör ut.

Erik av Pommern avsätts som kung av Kalmarunionen 1439-40. Men han innehar fortfarande Gotland varifrån han bedriver sjöröveri.

När unionskungen Kristoffer av Bayern dör oväntat utan arvingar splittras Kalmarunionen. Danmark väljer Kristian I som kung medan Sverige och Norge utser Karl Knutsson Bonde till kung.

Erik av Pommern överlämnar Gotland till Kristian I av Danmark.

Kristian I fördriver Karl Knutsson Bonde från Norge och blir dess nye kung.

Karl Knutsson Bonde avsetts som kung av Sverige. Kristian I efterträder honom och förnyar därmed Kalmarunionen.

Hertigen av Slesvig-Holstein dör utan söner. Kristian I blir vald till efterträdare men tvingas att lösa ut arvtagaren till Holstein med en stor summa pengar. 

Kristian I:s dåliga ekonomi innebär ständigt nya skatter. I Sverige leder missnöjet till att han avsätts som kung. Öland förblir i dansk kontroll.

Kristian I pantsätter Orkney- och Shetlandsöarna till Skottlands kung som ersättning för en obetald hemgift.

Den dansk-norske kungen Hans förlänar sin bror Fredrik ett ärftligt hertigdöme i Slesvig-Holstein.

Hans lyckas efter många års förhandlingar bli vald till kung över Sverige. Därmed återupprättas Kalmarunionen för andra gången.

Missnöje med Hans leder till att han avsätts som kung över Sverige. Hans och sedan hans son Kristian II försöker att ta tillbaka kronan i ett långvarigt krig som slutar först 1520.

Kristian II lyckas efter flera års försök att erövra Sverige och återupprättar Kalmarunionen för tredje gången.

Kristian II:s blodiga utrensningar i Sverige leder till omfattande folkliga uppror. Gustav Vasa som väljs till riksföreståndare upplöser Kalmarunionen för sista och slutgiltiga gången.

Läs även om Danmarks gränsförändringar under nya tiden eller om Sveriges gränsförändringar under Vasatiden.