Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 

 

 
 

 
 

_
  

Örjan Martinsson


 

Danmark var ca 800 en riksenhet under kung Godfred.

Danmark sönderfaller genom tronstrider mellan olika rivaliserande kungar. Tidvis under 800-talet är riket återigen enat.

I Jylland uppstår ett småkungadöme med Jellinge som centrum och som under 900-talet enar Danmark.

Harald Blåtand som under en kort tid  var en tysk vasall enar Danmark och låter kristna sig. Även södra Norge och vendernas område i norra Tyskland erövras

Danmarks kung Sven Tveskägg fördrivs av den svenske kungen Erik Segersäll som erövrade hans rike.

Danmark är fri från svenskt styre men har förlorat kontrollen över Norge till Olav Tryggvason.

För att besegra Olav Tryggvason allierar sig Danmarks kung Sven Tveskägg med Sveriges kung Olof Skötkonung. Dessa delar sedan Norge sinsemellan.

Sven Tveskägg erövrar efter  flera vikingatåg England och blir dess kung.

När Sven Tveskägg dör tillfaller Danmark och England till två av hans söner. Norge gör sig självständigt under Olav den helige.

Englands kung Knut den store efterträder sin bror Harald som kung över Danmark.

Knut den store besegrar de norska och svenska kungarna i slaget vid Helgeå 1026. Efteråt lägger han under sig Norge och en del av Sverige.

När Knut den store dör splittras hans välde mellan hans söner och fiender.

Danmarks kung Hardeknut efterträder sin bror Harald Harfot som kung över England.

Hardeknut dör och efterträds i Danmark av Norges kung Magnus den gode.

Magnus den gode dör och efterträds av olika kungar i Norge och Danmark.

Läs även om Danmarks gränsförändringar under medeltiden.