Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän
 
  Blekinge
  Bohuslän
  Dalarna
  Dalsland
  Gotland
  Gästrikland

  Halland
  Hälsingland
  Härjedalen
  Jämtland
  Lappland
  Medelpad
  Norrbotten
  Närke
  Skåne
  Småland
  Södermanland
  Uppland

  Värmland
  Västerbotten
  Västergötland
  Västmanland
  Ångermanland
  Öland
  Östergötland

_____________

Örjan Martinsson

Svenska län

På 1620-talet var hela Norrland, i vilket finska Österbotten också ingick, ett enda län. Detta norrländska storlän delades 1634 i Österbottens län och Västernorrlands län. Gästrikland administrerades separat som en del av änkedrottning Maria Eleonoras livgeding 1632-1641 men förenades därefter med Västernorrlands län. Men redan 1637 hade ytterligare en delning ägt rum när Västerbottens län bildades, i detta ingick också Norra delen av Ångermanland, Lappland samt det nuvarande Norrbotten. När Jämtland och Härjedalen erövrades 1645 infördes en ny länsindelning då Ångermanland, Medelpad och Jämtland bildade det nya Härnösands län medan Härjedalen förenades med det som återstod av Västernorrlands län, vars residensstad fram till 1651 var Hudiksvall och därefter Gävle. Härnösands län förenades med Västernorrlands län 1654, men 1658-60 ingick Jämtland och Härjedalen i det kortlivade Trondheims län, och 1660-64 var även Västerbottens län förenat med Västernorrlands. Därefter förblev länsindelningen stabil tills 1762 då Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen avskiljdes för att bilda Gävleborgs län. Västernorrlands nya residensstad var 1762-1778 Sundsvall och därefter Härnösand. Ännu en länsreform skedde 1810 då Jämtland och Härjedalen bildade ett eget län och den norra halvan av Västerbotten bildade Norrbottens län.. Sedan dess har länsindelningen i princip varit oförändrad även om smärre justeringar av gränserna har skett, i synnerhet i samband med kommunsammanslagningarna på 1960- och 70-talet, vilket innebär att läns- och landskapsgränser ofta inte sammanfaller.

Gävleborgs län

1762-1763
1763-1772
1773-1781
1781-1812
1812-1813
1813-1843
1843-1853
1853-1861
1861-1883
1883-1899
1899-1900
1900-1918
1908-1911
1911

1918-1922
1922-1941
1923-1924,
1928-1930

1941-1950
1950
1950-1954
1954-1962
1962-1971
1971-1986
1986-1992
1992-2002
2003-
Fredrik Henrik Sparre
Carl Sparre
Nils Philip Gyldenstolpe
F.A.U. Cronstedt
Salomon Mauritz von Rayalin
Erik Samuel Sparre
Lars Magnus Lagerheim
Lars Adolf Prytz
Gustaf Ferdinand Asker
Carl Björkman
Theodor Odelberg
Hugo Hamilton
Carl Mathias Ström
Oscar von Sydow
Robert Hagen
Sven Lübeck
Oskar Georg Rydin

Rickard Sandler
Gösta Finngård
Elon Andersson
John Lingman
Jarl Hjalmarson
Hans Hagnell
Lars Ivar Hising
Lars Eric Ericsson
Christer Eirefelt

Västernorrlands län
(Hudiksvall 1651, Gävle 1651-1762, Sundsvall 1762-1778)
 
1634-1637
1637-1641
1641-1651
1645-1653
1653-1654
?
1658-1664
1664
1664-1677
1677
1677-1679
1679-1683
1683-1687
1687-1693
1693-1698
1698-1699
1699-1702
1702-1704
1704–1716
1716–1719
1719–1727
1727–1739
1739–1749
1750–1755
1755-1756
1757-1762
1762-1769
1769
1769-1778
1778–1796
1796–1807
1807-1817
1817-1820
1820-1841
1841-1851
1851-1862
1863-1873
1873-1880
1880–1901
1901-1909
1909-1911
1911-1918
1918-1931
1931-1938
1939-1940
1940-1944
1944-1953
1953-1965
1965-1971
1971-1974
1975-1989
1989-1995
1996-2000
2000-
Stellan Mörner
Christer Posse
Ivar Nilsson Natt och Dag
Johan Strijk (Härnösands län *)
Anders Appelbom (Härnösands län *)
?
Johan Oxenstierna
Gustaf Carlsson Banér
Carl Larsson Sparre
Christoffer Gyllenstierna
Jacob Fleming
Göran Sperling **
Lennart Ribbing
Otto Vellingk
Carl Gustaf Frölich
Malcolm Hamilton
Axel von Schaar
Carl Larsson Hård af Segerstad (Vice)
Alexander Stromberg
Hugo Hamilton
Magnus Palmqvist
Carl Gustaf Bielke
Erik Odelström
Axel Johan Gripenhielm
Carl Gustaf Cronhjort
Fredrik Henrik Sparre
Per Abraham Örnsköld
Jeremias Wallén
Germund Abraham Falkengréen
Carl Bunge
Erik Gustaf Lindencrona
Carl Nieroth
Carl Fredrik Aschling]
Hampus Mörner
Fredrik Åkerman
Wilhelm Gynther
August Weidenhielm
Curry Treffenberg
Gustaf Ryding
Gustaf Rudebeck
Fredrik Bergenholtz
Carl Ström
Karl Stenström
Anders Wijkman
Nils Löwbeer
Arthur Engberg
Ragnar Stattin
Eric Wesström
Hjalmar Nilsson
Kurt Nordgren
Bertil Löfberg
Ingemar Öhrn
Börje Hörnlund
Gerhard Larsson

Jämtlands län
 
1645-1654
1654-1658
1658-1660
1660-1762
1762-1810
1810-1817
1817-1818
1818-1841
1841-1842
1842-1843
1843-1844
1844-1848
1848-1859
1860-1865
1865-1866
1866-1882
1883-1895
1895-1906
1906-1923
1923-1930
1931-1938
1938-1953
1954-1969
1969-1977
1977-1983
1984-1995
1995-2001
2002-
Del av Härnösands län
Del av Västernorrlands län (Gävle) ?
Del av Trondheims län
Del av Västernorrlands län (Gävle)
Del av Västernorrlands län

Anders Wasell
Lars Arnell
Michael von Törne
Gustaf Montgomery
Lars Magnus Lagerheim
Carl Printzensköld
Anders Peter Sandströmer
Jacob Axel Dahlström]
Axel Bennich
Gustaf Lagercrantz
Gustaf Asplund
John Ericson
Knut Sparre
Johan Widén
Sigfrid Linnér
Mortimer Munck af Rosenschöld
Torsten Löfgren
Anders Tottie
Hans Gustafsson
Harald Pettersson
Sven Heurgren
Kristina Persson
Maggi Mikaelsson

* = Härnösands län existerade 1645-1654 och bestod av Ångermanland, Medelpad Jämtland och Härjedalen.
** = Göran Sperling var guvernör över hela Norrland.