Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar
 

 

 
 

 
 

 


   

Örjan Martinsson

Åbo tremänningars kompanistandar från 1700 Åbo fördubblingsregementes standar? Österbottens ståndsdragoners kompanifana Åbo regementes kompanifana från 1727 Nylands regementes kompanifana 1729
Åbo tremänningars kompanistandar från 1700. Åbo fördubblingsregementes standar? Österbottens ståndsdragoners kompanifana Åbo regementes kompanifana från 1727. Nylands regementes kompanifana 1729.

Kavalleri

Tremänningsregementet

Olof Hoffmans svit från 1700


  88 Livstandar, Åbo (AM.067926)
  89 Kompanistandar 1, Åbo (AM.010355)
  90 Kompanistandar 2, Åbo (AM.068215)
108 Kompanistandar 3, Nyland (AM.010356)
109 Kompanistandar 4, Nyland (AM.068219)
110 Kompanistandar 5, Nyland (AM.068237)
125 Kompanistandar 6, Viborg (AM.068198)
126
Kompanistandar 7, Viborg (AM.010357)
Åbo fördubbling

91 Kompanistandar (AM.067984)
Viborg

Sviter från 1665 och 1666


121 Kompanistandar 1 (AM.010352)
122 Kompanistandar 2 (Köpenhamn)
123 Kompanistandar 3 (Köpenhamn)
124 Kompanistandar 4 (AM.010353)

Johan Wikmans svit från 1720

127
Livstandar (AM.068136)
Nylands fördubbling?

--- Kompanistandar (Museiverket i Finland nr H 1183:15)


Dragoner

(Yngre) Livdragonreg.
(Indelt i Åbo och Björneborgs län)

Se fanor för det äldre Livdragonregementet.

Tobias Leijs svit från 1755

--- Livfana (Museiverket i Finland nr H 4422:1)
--- Björneborgs kompanifana (Museiverket i Finland nr H 1073)


Livfana och kompanifana från 1755

Karelska

Johan Wikmans svit från 1720
(avsett för Karelska lantdragonerna men
delades ut till Karelska dragonerna 1721)


210 Livfana, Karelen (S:t Petersburg)
211 Kompanifana, Nyland  (S:t Petersburg)
212 Kompanifana, Tavastland (S:t Petersburg)

Okänd svit (Baltzar Friedrich 1675?)

213 Kompanifana  (S:t Petersburg)

Tobias Leij den äldres svit från 1740-41

214 Livfana (AM.068212) (aldrig utdelad)
215 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
216 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)


Livfana och kompanifana från 1720 (nr 210-211)


Kompanifana från 1741

Savolax

Baltzar Friedrichs svit från 1675

217 Livfana (Köpenhamn)
218 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
219 Kompanifana 2 (Köpenhamn)
220 Kompanifana 3 (Köpenhamn)
221 Kompanifana 4 (Köpenhamn)
222 Kompanifana 5 (Köpenhamn)
Nylands

Johan Wikmans svit från 1730

---   Livfana (S:t Petersburg)´
209 Kompanifana (S:t Petersburg)

Lisa Poppelmans svit från 1747


--- Livfana (Finland, Ryssland?)
--- Kompanifana 1 (Museiverket i Finland nr H 1543)
--- Kompanifana 2 (Museiverket i Finland?)
--- Kompanifana 3 (Museiverket i Finland?)
--- Kompanifana 4 (S:t Petersburg)

 

Johan Wikmans livfana från 1730

 
Lisa Poppelmans livfana och kompanifana från 1747

Finska ståndsdragonerna

247 Österbottens kompanifana (AM.068111)


Infanteri

Åbo

Baltzar Friedrichs sviter från 1675 och 1683

457 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
458 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
459 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
460a Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
460b Kompanifana 5 (S:t Petersburg)

461 Livfana (S:t Petersburg)

Svit från 1692 eller 1705

463 Livfana (S:t Petersburg)
464 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
465 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
466 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
467 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
468 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
469 Kompanifana 6 (S:t Petersburg)
470 Kompanifana 7 (S:t Petersburg)

Johan Wikmans svit från 1718

471 Kompanifana (AM.068220)

Johan Wikmans svit från 1726

462 Kompanifana (AM.067957)

Okända sviter

497 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
498 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
499 Livfana från Adolf  Fredriks tid (Åbo)

Åbos tremänningar (1700)

472 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
473 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
474 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
475 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)

Nr. 476-496 är
uppbådsfanor från Åbo län
Tavastehus

Baltzar Friedrichs svit från 1675

599 Kompanifana (S:t Petersburg)

Olof Hoffmans svit från 1707
eller Johan Wikmans svit från 1728


600 Livfana (S:t Petersburg)

Olof Hoffmans svit från 1707

601 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
602 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)

Johan Wikmans svit från 1728

603 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
604 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
605 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
606 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)

607 Kvartersfana 1 (S:t Petersburg)
608 Kvartersfana 2 (S:t Petersburg)

609 Okänd typ av fana från 1736 (S:t Petersburg)

Christoffer Sergels svit från 1749

610 Kompanifana  (S:t Petersburg)

Svit från 1773

611 Kompanifana 1 (Helsingfors)
612 Kompanifana 2 (Helsingfors)
613 Kompanifana 3 (Helsingfors)


Fana av Olof Hoffman från 1707


Fana av Johan Wikman från 1728

Nyland

Baltzar Friedrichs svit från 1675
(Östra Nylands regemente)

737 Kompanifana 1 (Köpenhamn)
738 Kompanifana 2 (Köpenhamn)

Svit från 1705 (Cordt Meyer?)

739a Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
739b Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
739c Kompanifana 3 (S:t Petersburg)

Johan Wikmans svit från 1729

740 Kompanifana 1729 (AM.067904)


Kompanifana från 1705

Björneborg

Baltzar Friedrichs sviter från 1677 & 1679

547a Kompanifana 1 (Köpenhamn)
547b Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
547c Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
547d Kompanifana 4 (S:t Petersburg)

Okänd m/1686-svit

548 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
549 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
550 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
551 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)

Björneborgs fördubbling?

552a Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
552b Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
552c Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
552d Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
552e Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
553 Kvartersfana 1 (S:t Petersburg)
554 Kvartersfana 2 (S:t Petersburg)
555 Kvartersfana 3 (S:t Petersburg)
556 Kvartersfana 4 (S:t Petersburg)
557 Kvartersfana 5 (S:t Petersburg)

Christoffer Sergels svit från 1752

558 Kompanifana (S:t Petersburg)


Fana av Christoffer Sergel från 1752

Viborg

Baltzar Friedrichs svit från 1674

673 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
674 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
675 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
676 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
677 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)
678 Kompanifana 6 (S:t Petersburg)

Baltzar Friedrichs svit från 1685
och Olof Hoffmans svit från 1706


679 Livfana (S:t Petersburg)
680 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
681 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)
682 Kompanifana 3 (S:t Petersburg)
683 Kompanifana 4 (S:t Petersburg)
684 Kompanifana 5 (S:t Petersburg)

Johan Wikmans svit från 1728
(Kymmenegårds bataljon)


685 Livfana (S:t Petersburg)
686 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
687 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)


Fana av Baltzar Friedrich från 1685


Fana av Olof Hoffmans från 1706
(svartvitt foto)

Österbotten

M/1686-sviter (se bildtexter nedan)

773 Livfana (S:t Petersburg)
774 Kompanifana (S:t Petersburg)
775 Kompanifana 1 (S:t Petersburg)
776 Kompanifana 2 (S:t Petersburg)

777 Kvartersfana Ilmola kompani (AM.068128)
778 Kvartersfana Ilmola kompani (AM.068129)
779a Kvartersfana Majorens kompani (AM.010539
779b Kvartersfana Närpes kompani (AM.010540)
780 Kvartersfana Paldamo kompani (AM.010541)
781 Kvartersfana Sotkamo kompani (AM.068130)
782 Kvartersfana Hyrynsalmi kompani (AM.068131)
783 Kvartersfana Hyrynsalmi kompani (Armémuseum?)


Kompanifana m/1686 utdelad före 1700


Fana av Olof Hoffman från 1703


Fana av Christoffer Sergel från 1744

Fortsätt till sidan med uppbådsfanor.