Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

Örjan Martinsson

Av alla krig Sverige har utkämpat var det stora nordiska kriget det allra längsta och det som kostade flest svenska liv. Även om själva namnet inte är särskilt välkänt bland den svenska allmänheten är Karl XII och hans blågula karoliner kraftfulla symboler för Sveriges stormaktstid som ingen har undgått att lägga märke till eller ha en uppfattning om. Detta krig innebar både den svenska stormaktens undergång och i viss mån även dess höjdpunkt. Den svenska armén under Karl XII:s ledning vann under detta krig flera av sina allra största triumfer såsom Narva, Düna, Kliszow, Fraustadt, Holowczyn, Helsingborg och Gadebusch. Men det innehöll också det i särklass värsta nederlag som den svenska armén någonsin råkade ut för och listan på fästningar som under andra halvan av kriget intogs av fienden är mycket lång. Dessa belägringar tillsammans med alla slagen är så många att tabellen nedan bara innehåller ett urval av de viktigaste striderna under det stora nordiska kriget.

= Sverige, = Danmark, = Hannover, = Preussen, = Polen, = Ryssland, = Sachsen
= Tyskland, = Finland, = Estland, = Lettland, = Litauen, = Belarus, = Ukraina,
= Osmanska riket, = Rumänien (furstendömet Moldavien)

Fältslag Belägring
(erövrad fästning)
Sjöslag Svenskt territorium Utländskt territorium Segrare Förlorare

Datum

Plats

befälhavare

styrka

Motståndare
1700 25 juli Humlebæk Karl XII  4 900 man   700 man
20 november Narva Karl XII 10 500 man   35 000-38 000 man
1701
 9 juli
Düna Karl XII  7 200 man     9 000 man
 5 september Rauge W.A. Schlippenbach  2 000 man    7 000 man
30 december
Erastfer W A. Schlippenbach  2 500 man   18 000 man
1702
 9 juli
Kliszow
Karl XII 12 000 man    16 000 man, 8 000 man
19 juli
Hummelshof
W.A. Schlippenbach  5 700 man   24 000 man
 2-13 oktober Nöteborg G. V. Schlippenbach    400 man   12 500 man
1703
19 mars 
Saladen
Lewenhaupt  1 300 man    2 500 man, 4 000 man
21 april Pultusk Karl XII  3 000 man     3 500 man
 26 april-2 maj Nyenskans Apolloff    700 man   10 000 man
 9 juli Systerbäck Cronhjort  4 000 man    7 000 man
 15 maj-4 oktober Thorn Karl XII 17 000 man     6 000 man
1704 16 juni Wesenberg W A. Schlippenbach  1 400 man    4 500 man
 4 juni-13 juli Dorpat Skytte  5 000 man   21 000 man
26 juli
Jakobstadt
Lewenhaupt  3 100  man (+ )    3 600 man, 7 700 man
27 juni-9 augusti Narva Horn  5 100 man   43 000 man
 9 augusti Posen Meijerfeldt  2 100 man     3 400 man
28 oktober Punitz Karl XII  4 000 man     6 000 man
1705 16 juli Gemäuerthof Lewenhaupt  7 000 man   10 000 man
21 juli Warszawa Nieroth  2 000 man     3 500 man, 6 000 man
1706 15 januari-31 mars Grodno Karl XII 18 000 man   25 000 man, 5 000 man
 3 februari Fraustadt Rehnsköld 10 000 man   12 000 man, 6 400 man
19 oktober
Kalisz
Mardefelt  4 400 man (+ )   20 000, 6 000, 10 000
1708
 4 juli
Holowczyn
Karl XII 12 000 man   20 000 man
31 augusti Malatitze Roos  6 000 man   13 000 man
10 september Rajovka Karl XII  2 400 man    8 000 man
29 september
Ljesna
Lewenhaupt 13 000 man   18 000 man
1709  7 januari Veprik Karl XII  3 000 man    1 500 man
28  juni
Poltava
Rehnsköld 22 700 man   50 000-55 000 man
1710
28 februari
Helsingborg
Stenbock 15 500 man   13 100 man
22 mars-13 juni
Viborg Stiernstråle  4 000 man   18 000 man
 31 oktober-4 juli Riga Stromberg 10 700 man   12 000 man
23 juli-12 augusti Pernau Schwengeln  1 000 man   6 dragonregementen
 7 juli-9 september Kexholm Stiernschantz    400 man   ca 5 000 man
24-27 september Köge bukt Wachtmeister 21 linjeskepp   26 linjeskepp
15 aug.-29 sept. Reval Patkul  4 000 man   20 000 man
1711 18-22 juli Prut  - 130 000 man   38 000 man
24 november Wismar Schoultz  2 500 man     3 000 man
1712
 7 aug.-7 sept.
Stade
Stackelberg  2 400 man   16 000 man
 9 december Gadebusch Stenbock 14 000 man   16 000 man, 3 000 man
1713
 Februari-6 maj
Tönningen
Stenbock
14 000 man   21 300, 8 200, 8 500
 6 oktober Pälkäne Armfelt  1 800 man    6 000 man
1714 19 februari Storkyro Armfelt  4 500 man    9 000 man
27 juli Hangöudd Ehrenskiöld  6 galärer   23 galärer
18 juni-28 juli Nyslott Busch    340 man    1 700 man
1715 13 april Femer bält Wachtmeister  4 linjeskepp   8 linjeskepp
28 juli Rügen Sparre 20 linjeskepp   21 linjeskepp
 5 november Stresow Karl XII  2 000 man    5 300,   4 500, 1 700
 4 juli-12 dec. Stralsund Karl XII 12 000 man   23 500, 21 000, 5 500
1716  1 jan.-24 feb.
Kajaneborg Fieandt      50 man   4 000 man
11 juni-8 april Wismar Schoultz  3 000 man   4 900, 3 500, 2 300
 28 juni Dynekilen Strömstierna 13 örlogsskepp   7 örlogsskepp
1717  8 juli Strömstad Hiertta 3 regementen   16 större skepp
1719 10-16 juli Marstrand Danckwardt    400 man    700 man
13 augusti Stäket Dahlheim/Fuchs  1 200 man   3 000 man
1720 27 juli   Ledsund Siöblad 5 större skepp   61 galärer