Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

Örjan Martinsson
 


Den information som finns här om slaget vid Kliszow den 9 juli 1702 är hämtad från Lars-Eric Höglunds bok "Stora nordiska kriget 1700-1721 - Fanor och uniformer" och generalstabsverket "Karl XII på slagfältet". Notera dock att de uniformer som Upplands tremänningsregemente bar i slaget är helt okända bortsett från en uppgift från 1701 om att de gick klädda i "bara waldmars rockar". Jag har därför gjort en kvalificerad gissning och utgått ifrån att de hade samma uniformer som Östgöta-Södermanlands tremänningsregemente som sattes upp samtidigt som dem och som också hade vadmalsrockar. I vilket fall som helst var tremänningarna från båda regementena undermåligt klädda och efter slaget tilldelades de röda rockar som hade erövrats från den sachsiska armén.

Notera att de svenska uniformer är avbildade på ett sätt som skiljer dem från den klassiska karolinska uniformen. Troligen hade de fortfarande kvar ett äldre utseende på sina uniformer. Kavalleriet kan ha haft uppvikta rockskört, helt eller delvis, men troligen inte infanteriet. Den trekantiga hatten existerade som mode vid denna tid men det är troligt att soldaterna fortfarande brukade en föregångare till den med bara två sidor uppvikta (i olika kombinationer som ibland kunde vara väldigt lik en trekantig hatt).

Högra (västra) flygeln

Första linjen
 

 

Andra linjen
 


Livdragonerna

(1 skvadron)

Drabantkåren

(1 skvadron)

Livregementet till häst
(7 skvadroner)

Östgöta kavallerireg.
(4 skvadroner)

Livdragonerna

(1 skvadron)

Livregementet till häst
(3 skvadroner)

Östgöta kavallerireg.
(4 skvadroner)


Centern
(Under slagets gång avdelades Dalregementet, Västmanlands, Närke-Värmlands,
Kalmar och halva Upplands regemente för att förstärka den vänstra flygeln)

Första linjen
 

 

Livgardet
(4 bataljoner)

Upplands regemente
(2 bataljoner)

Närke-Värmlands regemente
(2 bataljoner)

Västmanlands regemente
(2 bataljoner)

Dalregementet
(2 bataljoner)
 

Andra linjen
 

Västerbottens regemente
(2 bataljoner)

Östgöta-Södermanlands tremänningsreg.
(1 bataljon)


Upplands tremänningsreg.
(1 bataljon)


Kalmar regemente
(2 bataljoner)

Artilleriregementet
(4 trepundiga kanoner)
 

Vänstra (östra) flygeln
 
Första linjen
 

 

Andra linjen
 


Södra Skånska kavallerireg.
(6 skvadroner)


Smålands kavallerireg.
(3 skvadroner)


Livregementet till häst
(2 skvadroner)


Livdragonerna

(1 skvadron)


Södra Skånska kavallerireg.
(2 skvadroner)


Smålands kavallerireg.
(4 skvadroner)

Livdragonerna

(1 skvadron)

Läs även om sachsarnas uniformer i slaget vid Kliszow.