Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

Örjan Martinsson


En föreställning om hur den ryska armén kan ha sett under slaget vid Poltava ges på den här sidan. Osäkerheterna är dock många eftersom uppgifter om ryska uniformer är knapphändiga och fragmentariska. Dessutom ändrades uniformsfärgarna ofta när regementena blev nymunderade, vilket skedde med ett par års mellanrum. Samtliga uniformer som redovisas här är därför mer eller mindre spekulativa. Men den uniformsinformation som faktiskt är känd för varje regemente finns tillgänglig på särskilda sidor som ni kommer åt genom att klicka på bilderna.

Själva slaguppställningen bygger till största delen på uppgifter från Bertil Wennerholms bok "Emporterade troféer" (närmare bestämt den så kallade Peter den stores plan). Inga av hästgrenadjärsregementena nämns dock vid namn i den uppställningen. Dessa är istället hämtade från Angus Konstams bok "Poltava 1709 - Russia comes of age". Slutligen så är redovisningen av de dragonregementen som ingick i Heinskes och Volkonskijs styrkor baserade på uppgifter från den ryske historikern Pavel Krutov.

Högra (norra) flygelns kavalleri


Mensjikovs livskvadron


A. Kropotovs
hästgrenadjärer


von der Roops
hästgrenadjärer

Moskovska

Vladimirska

Sibirska

Nizjegorodska

Vjatska

Belozerska

Nevska

Archangelgorodska

G. Kropotov
hästgrenadjärer


Centerns infanteri
(Stod uppställt på två linjer. Varje regemente hade hälften av bataljonerna i vardera linje. Eventuell udda-bataljon placerades i den första)
 

Golitsyns division

Bieltz grenadjär-regemente
(1 bataljon)

Preobrazjenska
(4 bataljoner)
Semjonovska
(3 bataljoner)
Ingermanländska
(3 bataljoner)
Astrachanska
(2 bataljoner)
(Hade kanske stövlar istället för skor)
Repnins division
Repnins grenadjärregemente
(2 bataljoner)

Kievska
(3 bataljoner)

Schlüsselburgska
(2 bataljoner)

Narvska
(3 bataljoner)

Novgorodska
(2 bataljoner)

Butyrska
(2 bataljoner)
Hallarts division
Moskovska
(3 bataljoner)

Sibirska
(2 bataljoner)

Pskovska
(2 bataljoner)

Kazanska
(2 bataljoner)

Vologodska
(2 bataljoner)

Nizjegorodska
(2 bataljoner)

Buschs grenadjärregemente
(2 bataljoner)


Vänstra (södra) flygelns kavalleri

  
 

Jaroslavska

Novgorodska

Vologodska

Ingermanländska
 

Kievska

Livregementet
 


Redutternas garnison
(inkluderar de tio skansar som den svenska armén passerade och eventuellt två skansar vid Jakovtsy)
 
Belgorodska
(3 bataljoner)
Verdens regemente
(
2 bataljoner)
Jamburgska
(2 bataljoner)
Nelidovs regemente
(2 bataljoner)
K. Nekludovs regemente
(2 bataljoner)
Netjaevs streltserregemente
(2 bataljoner)

Postering vid Jakovtsy
(stred mot vallackregementet)
 

Artilleriet
(Kargopolska regementet bidrog med manskap till kanonerna)
 
Rostovska dragonregementet

Ustjuzjska dragonregementet
 
Artilleriregementet

Kargopolska infanteriregementet


Enligt Peter Englund stod åtta skvadroner (dvs. två dragonregementen) vid Jakovtsy tillsammans med två infanteribataljoner. Namnen på dragonregementena är hämtade  från Nicholas Dorrels bok "The Dawn of the Tsarist Empire". Infanteriet är okänt men de kan ha varit en del av dem som nämns som garnison i redutterna.


Heinskes och Rentzels styrkor
(Deltog inte i det egentliga slaget men skickades ut för att bekämpa de bataljoner under Roos befäl som hade gått vilse)
 

Smolenska
dragonregementet
Troitska
dragonregementet

Jamburgska
dragonregementet

Kargopolska dragonregementet

Ranenburgska
 dragonskvadronen

Koporska
(2 bataljoner)
 

Tobolska
(2 bataljoner)

von Fichtenheims regemente
(1 bataljon)

Förstärkningar till Rentzel
 
Kvarlämnade i det befästa lägret

Rostovska
(2 bataljoner)
 

du Bois grenadjärregemente
(1 bataljon)

Bieltz grenadjär-regemente
(1 bataljon)

Apraxins regemente
(1 bataljon)
(Jaroslavska?)

Troitska
(2 bataljoner)
 
Rentzels regemente
(2 bataljoner)
 

Leforts regemente
(2 bataljoner)
 

du Bois grenadjärregemente
(1 bataljon)


Volkonskijs styrka
(sex dragonregementen som avdelades för att stödja Skoropadskis kosacker)
 

   

Azovska

Kazanska Novotroitska Rjazanska S:t Petersburgska Tverska

Poltavas garnison
 
Tverska
(2 bataljoner)
Ustjuzjska
(2  bataljoner)
Permska
(1 bataljon)
Apraxins regemente
(1 bataljon)
(Jaroslavska?)
von Fichtenheims regemente
(1 bataljon)
Poltavska kosackregementet
(några kompanier)

Artilleriregementet
(ca 100 man)

Beväpnade stadsbor
 

Avslutningsvis måste det nämnas att det i Höglunds bok uppges att många fler regementen deltog i slaget vid Poltava än vad som anges här. Närmare bestämt ytterligare 16 regementen och då har Höglund ändå utelämnat tre regementen som redovisats på denna sida. Uniformsuppgifter för dessa 16 regementen finns här.

Information om hur starka de ryska regementena var finns på denna sida.
Se även de svenska uniformerna i slaget vid Poltava.