Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar
 

   


 
 

 
 


 
 

 
 

 

Örjan Martinsson

Innan den karolinska uniformen infördes på 1690-talet var halsdukarna svarta, men Karl XI tycks inte ha uppskattat den färgen ("... och till halsdukarna kan tagas brokot eller vanligt florstaft, emedan de svarta skulle se alltför trumpota ut", Bellander sid 197). Så istället för svarta skulle flera regementen under detta decennium få brokiga/randiga halsdukar, även om det inte alltid framgick vilka regementen som åsyftades eller vilka färger de brokiga halsdukarna skulle ha. Vita halsdukar förekom också och infanterireglementet som utarbetades 1697-98 stadgade att halsduken nu skulle vara vit. Men i ett utkast till ny uniformsförordning (sannolikt från 1700) skulle halsduken däremot vara av svart lärft och detta skulle också under stora nordiska kriget bli den dominerande färgen. Men det var också vanligt under stora nordiska kriget att ha flera halsdukar med olika färger och i sådana fall var den andra färgen oftast vit.

Fram till 1697 skulle halsduken knytas framifrån med ett band så att den bildade en kravatt (se bilder på sådana längre ned på sidan). Från 1697 skulle halsduken knytas bakom nacken utan band såsom på Karl XII-målningen ovan.

= Svart
= Vit
= Blå
= Röd
= Svart eller röd halsduk
= Blå och svarta halsdukar
= Svarta och vita halsdukar
= Två svarta och en vit halsduk
= Två vita och en svart halsduk
= Blå och vita halsdukar
= Två vita och en blå halsduk
= Blå-vitrandig
= Randig, brokig (färger ej specificerade)

Infanteri

90-tal

1701 1703 1705 1707 1709 1711 1713 1715 1717 1719 1721
 Livgardet                                          
 Uppland                                  
 Södermanland                                      
 Östergötland                                    
 Jönköping

                                         
 Kalmar                                        
 Kronoberg                                        
 Älvsborg                                          
 Västgöta-Dal

                                   
 Skaraborg                                      
 Närke-Värmland

 

                                       
 Västmanland

                                         
 Dalregementet

                                       
 Hälsinge                                          
 Jämtland                                            
 Västerbotten

                                         
 Österbotten                                            
 Björneborg                                          
 Åbo län                                          
 Nyland

                                         
 Tavastehus                                        
 Savolax

Uppgifter om halsdukar saknas för Savolax regemente

 Viborg                                            
 Östgöta-Sörml. 3-männ.                                            
 Smålands 3-männingar                                        
 Västgöta 3-männingar                                            
 Närke-Värmlands 3-männ.                                          
 Hälsinge 3- & 5-männingar                                            
 Harriens lantregemente                                            
 Bergsregementet                                            
 Smålands 5-männingar                                          
 Västra Skånska                                            
 Malmö garnisonsregemente                                          
 Narvas garnisonsregemente                                            
 Stabsmajoren i Reval                                            
 Elbings garnisonsregemente                                            
 Grenadjärbataljonen                                            
 Breitholtz                                          

 

1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720


Kavalleri
 

90-tal

1701 1703 1705 1707 1709 1711 1713 1715 1717 1719 1721
 Livregementet                                            
 Östgöta                                          
 Småland                                    
 Södra Skånska                                        
 Norra Skånska                                            
 Riksänkedrottningen                                      
 Bohusläns dragonskvadron                                            
 Västgöta                                      
 Viborg (Karelska)                                            
 Karelska lantdragonerna                                            
 Svenska adelsfanan                                            
 Upplands ståndsdragoner                                        
 Skånska ståndsdragonerna                                          
 Upplands 3-männingar                                        
 Skånska 3-männingarna                                            
 Västgöta 3-männingar                                          
 Upplands 5-männingar                                      
 Estniska kavallerireg.

                                           
 Livdragonerna                                        
 Bremiska dragonerna                                            
 Hielms                                            
 Dückers                                            
 Taubes                                            
 von Schwerins                                            
 Bassewitz                                            
 Tyska dragonregementet                                            
  1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720

Anteckningar om infanteriet

Illustration från 1696 som avbildar Nylands trumslagare med vit halsduk med rött band. Denna överensstämmer dock inte med uniformen som delades ut detta år och bör därför vara den gamla uniformen från 1688.

Livgardet: "Halsduken var i början av vitt tyg, knöts framtill och sammanhölls med ett blått halsduksband.[..]. Halsduksbanden avlades sannolikt 1697. Möjligen blevo gardets till fot halsdukar samtidigt blå i likhet med drabanternas, virades kring halsen och hophöllos baktill" (Wernstedt sid 310). "Halsdukarna utfördes av svart tyg" 1706 (Wernstedt sid 460).

Uppland: "1702 var regementets halsdukar blå, men det är inte givet, att de haft denna färg 1691. Snarare har de varit vita eller brokiga." (Asker 1981, sid 60). 1710, svart halsduk (Bellander sid 235). 1715, två svarta halsdukar (Höglund sid 66). 1718, en vit och två svarta halsdukar per man (Larsson sid 46). 1719 skulle regementet ha två svarta halsdukar och en vit per man, men endast 1739 stycken svarta och 901 vita fanns, det vill säga 642 svarta och 290 vita saknades (Bellander sid 261). 1721. en svart och två vita halsdukar (Bellander sid 262).

Södermanland: 1708, rekryter hade blå och vita halsdukar. 1713, svart eller vit halsduk. (Höglund sid 68). 1718, två svarta halsdukar per man (Bellander sid 244). 1719, svarta halsdukar (Bellander sid 263).

Östergötland: 1700 och 1707, röd halsduk (Bellander sid 197 och 229). 1708 hade 29 rekryter brokiga halsdukar (Bengt Nilsson) 1715, svart halsduk av lärft med svarta band i ändarna (Larsson sid 46 och Bellander sid 239-240).

Jönköping: Enligt Bellander (sid 197) var halsdukarna röda på 1690-talet. 1718, svart halsduk (Höglund sid 70).

Kalmar: 1708 hade 27 rekryter röda halsdukar (Bengt Nilsson). 1711 och 1712 skulle de ha två svarta lärftshalsdukar per man, men dessa saknades helt och hållet (Bellander sid 236). 1718, svarta och vita halsdukar som soldaterna hade skaffat själva (Bellander sid 247). Höglund uppger dock för samma år att halsduken var blå (sid 77). 1721, svart halsduk av lärft med svarta band i ändarna (Larsson sid 46).

Kronoberg: 1708 hade 90 rekryter brokiga halsdukar (Bengt Nilsson). 1710, svart halsduk (Bellander sid 235). 1714, halsdukar av svart cattun (Larsson sid 46).

Älvsborg: 1714, tre halsdukar per man (Bellander sid 239). 1719, svart halsduk som hade delats ut 1717 (Bellander sid 264).

Västgöta-Dal: 1699, randiga halsdukar 1699 (Bellander sid 197). 1702, två stycken halsdukar av slissin, en randig halsduk av cattun och en halsduk av lärft per man  (Larsson sid 46). 1708, vita halsdukar (Bellander sid 231). 1716, svarta halsdukar (Bellander sid 271). 1720, vita och svarta halsdukar (Bellander sid 264).

Skaraborg: 1700, vita halsdukar (Höglund sid 66). 1708 hade 63 rekryter brokiga halsdukar (Bengt Nilsson). 1718, en blå och två vita halsdukar per man (Larsson sid 46). 1719, både blå och vita halsdukar (Bellander sid 262).

Närke-Värmland: 1701, en lärftshalsduk med svart band (Larsson sid 46). Vid nyuppsättningen av fältkompanierna 1709 beställdes en svart och en vit halsduk till varje man (Nordensvan.sid 89). Detta skedde även vid den andra nyuppsättningen men vid generalmönstringen 1717 anges bara svart halsduk (Nordensvan 101 och 105).

Västmanland: 1690, brokig och knuten med ett band (Asker 1983, sid 78). 1712 svart lärftshalsduk (Larsson sid 70).

Dalregementet: "Redan 1689 hade påbjudits, att allt manskap vid Dalregementet skulle ha långa vit halsdukar med blåa och gula band" (Bellander sid 197). 1690, två vita halsdukar knutna med ett blått band (Asker 1983, sid 78). 1710, svart halsduk (Höglund sid 71). 1718, två vita halsdukar per man (Larsson sid 46).

Hälsinge: 1715, vit halsduk (Höglund sid 73). 1716, en blå och två vita halsdukar per man (Larsson sid 46).

Jämtland: 1706 ska hälften av manskapet i ett kompani ha haft röda halsdukar och resten ha haft svarta halsdukar (Bellander sid 253).

Västerbottens halsduk från 1694 tolkad av Göte Göransson.

Västerbotten: "1694 bar manskapet vit halsduk med blåa ränder samt svart band" (Bellander sid 197). 1702, halsduk av blått cattun med vita ränder (Larsson sid 46).

Österbotten: 1718, nymunderat med svart halsduk (Höglund sid 79).

Björneborg: Nymunderade 1716 och 1720 och båda gångerna svart halsduk (Höglund sid 70).

Åbo län: 1712, blå och vita halsdukar. 1718 nymunderat med svart halsduk (Höglund sid 67).

Nyland: 1696, svart halsduk. 1712, vita och blå halsdukar men det 800 man starka regementet saknade 318 vita och 731 blå halsdukar (Höglund sid 77-78).

Tavastehus: 1712, svarta halsdukar (Höglund sid 72). 1715, svarta halsdukar om nio kvarters längd (Larsson sid 46). 1716, svart halsduk (Höglund sid 72).

Viborg: 1716, nymunderat med svart halsduk (Höglund sid 74).

Östgöta-Södermanlands tremänningar: 1714, en svart och två vita lärftshalsdukar per man (Larsson sid 46).

Smålands tremänningar: 1704, blå och svart halsduk 1718/19, svart halsduk för samtliga (Höglund sid 127).

Västgöta tremänningar: 1720, svart halsduk (Höglund sid 127).

Närke-Värmlands tremänningar: 1715 röda flaggdukshalsdukar och 1719 svarta lärftshalsdukar (Larsson sid 46).

Hälsinge tre- och femmänningar: 1717, nymunderat med svart halsduk (Höglund sid 129).

Harriens lantregemente: 1704 "white cravats of line" (Kalle Kroon)

Bergsregementet: 1719, svarta halsdukar delades ut (Höglund sid 132).

Smålands femmänningar: 1708, blå halsduk. 1715, nya svarta halsdukar (Höglund sid 131-132).

Västra Skånska: 1720, svart yllekreponghalsdukar (Larsson sid 46).

Halland: 1713, för två stycken halsdukar; tre aln lärft som klyvas mitt uti (Larsson sid 46).

Malmö garnisonsregemente: 1696/1702, svart halsduk för samtliga (Höglund sid 102).

Narvas garnisonsregemente: 1694 nymunderade med vita halsdukar med rött band (Höglund sid 107).

Stabsmajoren i Revals bataljon: 1708, svart halsduk (Höglund 113).

Elbings garnisonsregemente: 1706 nya röda halsdukar av kräpp (Larsson sid 46).

Grenadjärbataljonen: 1716 nymunderat med svart halsduk (Höglund sid 133).

Breitholtz regemente: 1706/09, svart halsduk (Höglund sid 111).

Anteckningar om kavalleriet

Livregementet: 1709 skulle de ha halsduk av svart lärft för två slag kring halsen (Bellander sid 234).

Östgöta: 1717, halsduk av svart lärft eller ylle-crepon, vita eller svarta 5 kvarter = 74 cm långa, 9 tum = 23 cm breda. ½ aln = 29,7 cm långa parduan-band i vardera ändan. Svart flaggdukshalsduk med band i bägge ändarna (Larsson sid 90). 1719 svarta halsdukar (Bellander sid 266).

Småland: 1700 (1704), svart halsduk. 1710/12, svart och vit halsduk (Höglund sid 53). 1712, svarta och vita halsdukar (Bellander sid 237). 1714, en svart och en vit halsduk per man (Bellander sid 241).

Södra Skånska: 1701, nymunderat med svart halsduk. 1711, svart halsduk (Höglund sid 55-56). 1719, svart halsduk. 1722, en svart och en vit halsduk (Bellander sid 267 och 271).

Norra Skånska: 1710, halsduk av svart lärft (Larsson sid 90).

Riksänkedrottningens livregemente till häst: 1702 och 1708, svart och vit halsduk (Höglund sid 56). 1715, en svart och en vit halsduk per man (Bellander sid 271). 1718, en svart och två vita halsdukar (Höglund sid 56).

Bohus dragonskvadron: 1712, tre stycken lärftshalsdukar, dito en av röd krepong (Larsson sid 120).

Västgöta: 1700, svart halsduk (Höglund sid 52). 1709, svart halsduk (Bellander sid 271). 1715, en svart och en vit halsduk (Höglund sid 52). 1717, en svart och två vita halsdukar (Larsson sid 90).

Viborg (Karelska): 1718, svarta halsdukar (Höglund sid 55).

Karelska lantdragonerna: 1716, svart halsduk (Höglund 85).

Svenska adelsfanan: 1709, vit halsduk samt svart lärftshalsduk med band uti bägge ändarna (Larsson sid 90).

Upplands ståndsdragoner: 1704 och 1714, blå och vita halsdukar (Höglund sid 116). 1716, svart halsduk av lärft 10 qv. lång med band och uppfästningar (Larsson sid 120).

Skånska ståndsdragonerna: 1702, svarta halsdukar (Höglund sid 117), vilket bekräftas av Gustaf Wilhelms Coyets kompani- och kommando-journal för den 2 december 1704.

Upplands tremänningar: 1700 och 1712, svarta och vita halsdukar. 1719, nymunderat med svart halsduk (Höglund sid 115).

Skånska tremänningarna: 1711, nymunderat med blå halsduk (Höglund sid 119).

Göte Göranssons tolkning av Dalregementets halsduk enligt beslut från 1689, men Estniska kavalleriregementet ska ha haft sådana halsdukar 1697.

Västgöta tremänningar: 1704, en svart och två vita halsdukar (Larsson sid 90). Höglund uppger dock att regementet vid det året hade blå eller svart halsduk. Nymunderat 1716-1718, svart halsduk (Höglund sid 115).

Upplands femmänningar: 1710/13, svart halsduk. 1716, nymunderat med svart halsduk (Höglund sid 119). 1720, svarta lärftshalsdukar (Larsson sid 90).

Estniska kavalleriregementet: 1697, vit halsduk med gult och blått band (Larsson sid 90).

Livdragonerna: 1700, svart halsduk (Höglund sid 83). 1700, halsduk av cartun (Larsson sid 120). 1707, nymunderat med blå-vitrandiga halsdukar. 1716-18 utdelades svarta och vita halsdukar (Höglund sid 83).

Bremiska dragonerna: 1700, svart halsduk (Höglund sid 84).

Taubes dragonregemente: 1704, en svart kreponghalsduk (Larsson sid 120).

Hielms dragonregemente: 1705, en röd kreponghalsduk (Larsson sid 120).

Dückers dragonregemente: 1705, en blå kreponghalsduk (Larsson sid 120). Höglund uppger dock att halsduken var svart det året (sid 97).

Schwerins dragonregemente: 1711, en svart halsduk med band (Larsson sid 120).

Bassewitz dragonregemente: 1711, svart halsduk (Höglund sid 98).

Tyska dragonregementet: 1716, halsduk av svart lärft med band i ändarna (Larsson sid 120).

Referenser

Uppgifterna från Kalle Kroon har denne skickat till mig via mejl, men innehållet i mejlet är publicerat på min blogg.

Asker, Björn. Om svenska fotfolkets nybeklädnad (artikel i MAM 40). Stockholm (1983).
Asker, Björn. Upplands regemente och Karl XI:s uniformsreformer (artikel i MAM 39). Stockholm (1981).
Bellander, Erik. Dräkt och uniform. Stockholm (1973).
Höglund, Lars-Eric – Sallnäs, Åke. Stora nordiska kriget 1700-1721 - Fanor och uniformer. Karlstad (2000).
Larsson, Anders. Karolinska uniformer och munderingar åren 1700-1721. Östersund (2022).
Nordensvan, Otto. Värmlands regementes historia. Stockholm (1904)
Wernstedt, Folke. Kungl. Svea livgardes historia, band IV. Stockholm (1954).
Åberg, Alf – Göransson, Göte. Karoliner. Stockholm (1976).