Vikingatiden Medeltiden Nya Tiden Landskap Svensk politik

 

 







 


 



 

 

Örjan Martinsson

När den nya tiden inleddes 1521 var Sverige ett land i utkanten av Europa som precis hade frigjort sig från danskt styre. På tronen satt en illa sedd uppkomling vid namn Gustav Vasa som styrde riket som om det vore hans privata hushåll och som skulle utsättas för upprepade uppror av missnöjda bönder. Men under hans styre och under de följande seklerna genomgick Sverige en häpnadsväckande omvandling som skulle leda fram till den moderna demokratiska välfärdsstat som Sverige är idag.

Reformationen ersatte under 1500-talet katolicismen med Luthers protestantiska lära. Statsförvaltningen utvecklades från ett litet kungligt kansli i huvudstaden och fogdar utspridda i landet mot en högre grad av professionalism med flera centrala ämbetsverk och fast organiserade länsstyrelser  De ständiga krigen där Sverige först försökte hävda sin självständighet och senare expanderade på andra sidan Östersjön innebar även en kraftig omvandling av armén. Från att inte vara mycket mer än en simpel bondehär som inte kunde hävda sig mot utländska legoknektar på det öppna fältet, blev den svenska armén under Gustav II Adolfs ledning en väldrillad och välorganiserad krigsmaskin som under 1600-talet gjorde Sverige till en stormakt. Under denna tid skulle även landskap som dittills varit danska eller norska bli införlivade med det svenska riket och med tiden bli helt naturliga delar av Sverige.

Sveriges effektiva statsförvaltning och välorganiserade armé var i framkant under 1600-talet. Men Sveriges begränsade folkmängd och svaga ekonomi kunde inte i längden upprätthälla en stormaktsställning. Trots många segrar på slagfältet misslyckades Karl XII med att försvara Sveriges stormaktsvälde när det utsattes för en attack från en stor koalition, vilka berövade Sverige de flesta av dess besittningar på andra sidan östersjön. I fortsättningen skulle Sverige inte ha mycket att säga till om i internationell politik. Men istället utvecklades Sverige på andra områden. Det kungliga enväldet ersattes med en form av parlamentarism på 1700-talet och Sveriges fick världens första tryckfrihetsförordning samt införde offentlighetsprincipen. Inom vetenskapen lämnade Sverige under samma tid ett stort avtryck med män som Carl von Linné och Anders Celsius.

Det kungliga enväldet återställdes tillfälligt när Gustav III gjorde en statskupp men hans regeringstid innebar även ett kulteruellt uppsving i och med att han grundade flera kulturella institutioner som Svenska akademin och kungliga dramatiska teatern. Ännu en statskupp avsatte hans son 1809 och införde maktdelning kung och riksdag. Detta skede samtidigt som Finland förlorades och Sverige fick sina nutida gränser. Statskuppen 1809 var den sista i Sveriges historia och förde med sig en lång period av politisk stabilitet och fred som ännu varar idag. Under denna period har kungens makt långsamt försvunnit till förmån till riksdagen och fullt parlamentariskt styrelseskick infördes 1917. Under samma tid genomfördes industrialiseringen som utvecklade Sveriges ekonomin och efter 1917 skulle långvariga socialdemokratiska maktinnehav leda fram till den för de nordiska länderna så typiska välfärdsstaten.