Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  KARTOR:
 
  Romarriket
  Frankerriket
  Österrike
  Preussen
  Europa
  EU
_____________________
 
  Danmark
  Finland
  Norge
  Sverige

 


Örjan Martinsson

Välkommen till Tacitus historiska atlas. Avsikten med denna del av Tacitus är att skildra de europeiska ländernas utveckling från Romarriket till idag, främst genom kartor men även med befolkningsstatistik och regentlängder. Antalet länder med kartor är än så länge begränsat, men förhoppningsvis kommer fler länder att successivt läggas till i atlasen.