Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 


__
 
 

Örjan Martinsson

Här följer en beskrivning av vilken litteratur som jag har använt mig till Tacitus historiska atlas. Dessvärre är den inte komplett då denna del av Tacitus härstammar från en tid då jag inte var så noggrann med att ange vilka källor jag använde mig av. Och det är inte så lätt att rekonstruera alla källor långt i efterhand när jag har gått vidare till andra områden.

Uppslagsverk

Bonniers världshistoria
Danmarks Riges historia
Den svenska historien
International historical statistics 1750-1993
Nationalencyklopedin
Nordisk Familjebok
Svenskt biografiskt lexikon

Wikipedia


Historiska atlas

The Times History of War (2000)
The Times History of Europe (2001)
Gustafson, Bengt Y., Atlas till historien. (1981)
Haywood, John. The Penguin Historical Atlas of the Vikings. (1995)
Haywood, John. Historisk världsatlas. (2000)
Kinder, Herman - Hilgemannn Werner. The Penguin Atlas of World History, vol. 1-2. (1995)
McEvedy, Colin. The New Penguin Atlas of Ancient History. (2002)
McNally, Rand. Historical atlas of the world. (1997)
Morkot, Robert. The Penguin Historical Atlas of Ancient Greece. (1996)
Scarre, Chris. The Penguin Historical Atlas of Ancient Rome. (1995)
Valle, Kåre - Pederby, Bo. Historisk atlas. (1995)
Vidal-Naquet, Pierre - Bertin, Jacques. Atlas över mänsklighetens historia. (1991)

Sektionen om "Befolkningshistoria"

Den huvudsakliga källan till denna sektion är International Historical Statistics 1750-1993 av B. R. Mitchell. Jag har kompletterat med uppgifter från Statistiska centralbyrån och liknande statistikmyndigheter (samt Wikipedia) för tiden efter 1993. För tiden före 1750 kommer dock uppgifterna från ett stort antal böcker utan källhänvisning. Detta beror på att ursprunget till denna sektion är en Excel-fil som jag började kompilera som barn på 90-talet och då utan tanke på att fotnoter kunde vara en bra idé.

Sektionen med "Regentlängder"

Så långt det har gått har jag använt mig av uppgifter från de ovannämnda uppslagsverken. Men för nivån under nationalstater har jag varit hänvisad till att som glad amatör googla efter information på Internet under 00-talet. Ett stort antal internetsidor har använts men dessa finns i regel inte kvar idag. Den viktigaste av dessa (framförallt för tyska regentlängder) har dock varit Bruce R. Gordons: Regnal Chronologies

Sektionen om Skandinavien

För denna sektion kan jag hänvisa till källförteckningen för "Svensk historia"-delen av Tacitus.