Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Syftet med denna avdelning är främst att samla på regentlängder från olika stater som har haft betydelse genom historien. Men det är också min avsikt att åskådliggöra alla personalunioner mellan olika stater som har uppstått när en person blev regent över flera riken, dessa var mycket vanliga under senmedeltiden och tidigmodern tid. För detta ändamål finns därför flaggor bredvid namnen på kungar som styrt över flera stater.

I regentlängderna har jag använt mig av kungarnas inhemska namn och inte de namnformer som oftast används i Sverige. Anledningen till detta är, förutom att jag själv tycker det är intressant att veta vad de hette på "riktigt", också att det är mer praktiskt att ha den ordningen eftersom jag har samma uppsättningar av regentlängder på mina engelskspråkiga sidor. För att underlätta läsförståelsen finns det istället en sida med översättningstabeller för regentnamnen.

= Kejsare
= Kung eller tsar
Lila text = Civila regenter med icke-adliga titlar.
Röd text = Rivaliserande regenter och olika former av brott mot kontinuiteten.
Grön text = Regenters tillnamn översatta till svenska eller annan anmärkning.