Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

= Tyrolen
= Salzburg
= Kärnten
= Österrike
= Steiermark
= Krain
= Böhmen
= Mähren
 
= Ungern
= Kroatien
= Transsylvanien
= Övriga delar av den Österrikiska monarkin

Med Centraleuropa avses här de territorier som fram till 1918 styrdes av ätten Habsburg. Denna tyska ätt kom i slutet av 1200-talet i besittning av Österrike och Steiermark samt blev en av Tysklands kungliga dynastier. Under de följande seklerna vidgades deras välde successivt så att det till slut blev "ett rike där solen aldrig gick ned". Deras kärnområde var dock de ovanstående länderna som låg längs floden Donau. Denna "Donaumonarki" var ett mycket heterogent rike som rymde ett stort antal etniska minoriteter som önskade självständighet det tyskdominerande Österrike (vilket från och med 1867 blev det tysk- och ungerskdominerade Österrike-Ungern). Första världskriget 1914-18 innebar slutet för denna multietniska monarki som i de följande fredsfördragen styckades upp i flera  mindre nationalstater.