Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Tyrolen var ursprungligen delat mellan Italien och Bayern och språkgränsen mellan italienska och tyska går fortfarande genom regionen. Den direkta kontrollen över området utövades av olika biskopar och grevar som stred sinsemellan. En av dessa var grevarna av Tirol som lyckades lägga under sig hela regionen och därmed gav det sitt nuvarande namn. Tyrolen förenades 1363 med Österrike och det styrdes därefter ofta av sidogrenar till ätten Habsburg. Den sista av dessa dog ut 1665 och bortsett från perioden 1805-1814 då det tillhörde Bayern har Tyrolen därefter alltid varit förenat med Österrike. Den södra delen avträddes dock till Italien efter första världskriget.

ca -1078
ca 1055-1101
ca 1101-1165
1165-1180
1180-1181
1180-1202
1202-1253
Albrecht I
Albrecht II
Albrecht III
Berthold I
Berthold II
Heinrich I
Albrecht IV
1253-1258
Meinhardinska ätten
 
Meinhard I
1257-1295 Meinhard II
1295-1310 Otto
1310-1335 Heinrich II
1335-1341
Ätten Luxemburg

Johann Heinrich (markgreve av Mähren 1349-1375)

1341-1361
1361-1363

Ätten Wittelsbach
 
Ludwig
Meinhard III
1363-1365
Ätten Habsburg
 
Rudolf IV
1365-1379 Albrecht III
1365-1386 Leopold III
1386-1406 Wilhelm
1386-1411 Leopold IV
1386-1439 Friedrich IV
1439-1490 Sigismund
1490-1519 Maximilian I
1519-1522 Karl I
1519-1564 Ferdinand I
1564-1594 Ferdinand II
1594-1602 Rudolf
1602-1618 Maximilian II
1618-1619 Matthias
1619-1620 Ferdinand III (II)
1620-1621 Albrecht IV
1621-1625 Ferdinand (andra gången)
1625-1632
1632-1662
1662-1665

1665-1805
1805-1814
1814-
Leopold V
Ferdinand Karl
Sigismund Franz

Förenat med Österrike
Del av Bayern
Förenat med Österrike
= Tyskland
= Nederländerna
= Spanien
= Bägge Sicilierna
= Brandenburg
= Württemberg
= Bayern
= Böhmen
= Österrike
= Ungern
= Kärnten-Krain (samt Steiermark efter 1363)