Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

1479-1504
1479-1516
1504-1554
Ätten Trastámara

Isabel I
Fernando II (den katolske)           
Juana la Loca (den vansinniga)

1504-1506
1506-1556
1556-1598
1598-1621
1621-1665
1665-1700

Ätten Habsburg

Felipe I el Hermoso (den sköne) **

Carlos I
Felipe II
Felipe III
Felipe IV
Carlos II
1700-1724

Ätten Bourbon

Felipe V

1724
1724-1746
1746-1759
1759-1788
1788-1808
1808
Luis
Felipe V (andra gången)
Fernando VI
Carlos III ***
Carlos IV
Fernando VII
1808-1813
Ätten Bonaparte

José I ****

1814-1833
1833-1868
1869-1871

Ätten Bourbon

Fernando VII (andra gången)
Isabel II
Francisco Serrano y Domínguez (regent)

1870-1873
1873-1874


Ätten Savoyen

Amadeo I
Första republiken

1874-1885
1886-1931
1931-1939
1939-1975

1975-2014
2014-

Ätten Bourbon

Alfonso XII
Alfonso XIII
Andra republiken
Fascistisk diktatur (Franco)

Juan Carlos II
Felipe VI

* = Juana var på grund av hennes sinnessjukdom aldrig regent.
** = Felipe I var aldrig kung över Aragonien.
*** = Carlos III var 1731-1735 hertig av Parma och 1735-1759 kung över Bägge Sicilierna.
**** = José var 1806-1808 kung över Neapel.

= Bägge Sicilierna   = Spanska Nederländerna   = Milano   = Tyskland   = Österrike   = Portugal