Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson


= Rügen
= Storpolen
= Schlesien
= Polens gränser 1138
= Pommern
= Krakow (Lillpolen)
 

= Mazovien *
= Sandomierz
 

Polen enades i slutet av 900-talet och i början av 1000-talet av furstar tillhörande ätten Piast och omfattade under en kort period ett betydligt större område än vad som anges i kartan ovan. Denna visar istället läget i början av Polens period av inre splittring 1138-1320. När Boleslaw III dog 1138 delades Polen upp i autonoma furstendömen mellan hans fyra söner. Men för att bevara enheten skulle den centrala provinsen Krakow alltid tillhöra den äldste medlemmen av ätten Piast (senioren) som hade överhöghet över de andra. Dock förvandlades även denna till ett ärftligt furstendöme 1227. Pommern styrdes av egna furstar och hade en lös anknytning till Polen. Rügen var helt fristående från Polen men blev 1325 en del av Pommern.

1320 kröntes Wladyslaw I till kung av Polen och svaghetsperioden var över. Dock hade Schlesien och Pommern gått förlorat. Fast Polens historia skulle fortsätta att vara växlingsrikt och den polska staten har sedan dess utvidgats kraftigt, utplånats från kartan och återuppstått flera gånger.

* = Mazovien innehåller även regentlängder för Kujavien, Czersk, Plock, Rawa, Warszawa, Belz och Ciechanowski.