Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Med vissa undantag var Polens regenter inte kungar fram till 1320, istället bar de titeln "ksiaze" som kan översättas till antingen hertig eller furste. Från och med 1138 var Polen uppdelat i flera autonoma furstendömen mellan de olika grenarna av ätten Piast. Furstendömet Krakow tillföll dock alltid den äldste medlemmen i varje generation, den så kallade senioren, som hade överhöghet över de andra furstarna. Senioritetsprincipen urholkades dock 1180-1227 och furstendömet Krakow blev ärftligt, men dess furste hade fortfarande kvar viss överhöghet över de andra furstendömena.

1569 förenades Litauen och Polen i en realunion med svag centralmakt vars namn Rzeczpospolita kan översättas till antingen "Republiken" eller "Samväldet". Denna statsbildning styckades sedan upp av Preussen, Österrike och Ryssland i slutet av 1700-talet. En polsk stat återuppstod under napoleonkrigen i form av storhertigdömet Warszawa, men den och dess efterträdare kongresspolen styrdes av utländska furstar. Det var först efter första världskriget som Polen återfick sin självständighet när den polska republiken utropades.

Furstendömet Polen

ca 960-992
992-1025
1025-1031
Ätten Piast

Mieszko I
Boleslaw I Chobry (den tappre)
Mieszko II Lambert


= 1025
= 1025
ca 1031
1032
1032-1034
1034-1058
Bezprym
Dytryk
Otton
Kazimierz I Odnowiciel (restaurator)
1058-1079
1079-1102
1102-1107
1102-1138
Boleslaw II Smialy (den modige)
Wladyslaw I Herman
Zbigniew
Boleslaw III Krzywousty (den snedmynte)
= 1076

Furstendömet Krakow
(Seniorer med formell överhöghet över resten av Polen)
 
1138-1146 Wladyslaw II Wygnaniec (den fördrivne)
1146-1173 Boleslaw IV Kedzierzawy (den lockige)
1173-1202 Mieszko III Stary (den gamle)
1177-1194 Kazimierz II Sprawiedliwy (den rättfärdige)
1194-1227 Leszek I Bialy (den vite)
1202 Wladyslaw III Laskonogi
1210-1211 Mieszko IV Platonogi
1228 Wladyslaw III Laskonogi (andra gången)  
1229-1232 Konrad I
1232-1238 Henryk I Brodaty (den skäggige)
1238-1241 Henryk II Pobozny (den fromme)
1241-1243 Konrad I (andra gången)  
1243-1279 Boleslaw V Wstydliwy (den kyske)
1279-1288 Leszek II Czarny (den svarte)
1288-1290

Henryk IV Probus

1290-1291 Przemysl II ( av Storpolen 1295-1296)
1291-1305
1305-1306

Ätten Přemysl

Waclaw I ( = 1300)
Waclaw II


(1306)-1333


Kungadömet Polen

Ätten Piast

Wladyslaw I Lokietek (den korte, = 1320)

1333-1370 Kazimierz III Wielki (den store)  
1370-1382


Ätten Anjou

Ludwik Wielki (den store)

1384-1386 Jadwiga (Hedvig)
1386-1434


Jagellonska Ätten

Wladyslaw II (Jagiello)

1434-1444 Wladyslaw III Warnenczyk
1444-1447 Interregnum
1447-1492 Kazimierz IV Jagiellonczyk
1492-1501 Jan I Olbracht
1501-1506 Aleksander
1506-1548 Zygmunt I Stary (den gamle)
1548-1572 Zygmunt II August


Rzeczpospolita
(union med )
 

1573-1574 Henryk III Walezy (Valois) *
1576-1586 Stefan Batory
1587-1632 Zygmunt III Waza (Vasa)
1632-1648
1648-1668
1669-1673
1674-1696
Wladyslaw IV Waza (Vasa) *
Jan III Kazimierz (Vasa)
Michal Korybut Wisniowiecki
Jan Sobieski
1697-1704 August II Mocny (den starke)
1705-1709 Stanislaw I Leszczynski
1709-1733 August II (andra gången)
1733-1736 Stanislaw I (andra gången)
1733-1763 August III
1764-1795 Stanislaw August II Poniatowski

Polen upplöses som stat efter dess tredje delning 1795

Storhertigdömet Warszawa
 

1807-1813

Fryderyk August I

Kungadömet Polen
(Kongresspolen)
 
1815-1825

Aleksander II

1825-1855 Mikolaj I
1855-1874 Aleksander III

De sista resterna av Polens självstyre försvinner och landet omvandlas till ryska provinser 1874.
 

1916-1918
1918-1939
1939-1945
1945-

Kungadömet Polen (tysk-österrikiskt protektorat)
Polska republiken
Generalguvernementet Polen
(tysk ockupation)
Polska republiken

* = Henryk III var fransk kung 1574-1589 och Wladyslaw IV var rysk tsar 1610-1612.

= Sverige
= Sachsen
= Böhmen
= Ungern
= Storpolen
= Schlesien
= Transsylvanien
 
= Pommerellen
= Kujavien
= Mazovien
 
= Finland
= Litauen
= Ryssland