Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

När Ungern förlorade slaget vid Mohacs mot turkarna 1526 dog deras kung Lajos II. Konsekvensen av slaget blev att Ungern delades mellan de som stödde den Habsburgska ättens tronansprĺk och de som stödde ätten Zapolya. Den sistnämnda ätten lyckades trots stöd frĺn det Osmanska riket inte att behärska hela Ungern. Turkarna intervenerade därför militärt 1541 och införlivade en tredjedel av Ungern med det Osmanska riket, resten av Ungern delades mellan Habsburg och Zapolya. Ätten Habsburg fick rätten till den ungerska kungakronan medan det omrĺde som ätten Zapolya kontrollerade förvandlades till furstendömet Transsylvanien. Formellt var Transsylvanien en turkisk vasallstat men i praktiken var det självständigt. 1686 ersatte Transsylvanien det Osmanska rikets överhöghet med Habsburgarnas och dessa blev sedan även furstar av Transsylvanien. Transsylvanien upphöjdes till ett storfurstendöme 1765, men 1867 försvann dess autonomi och det införlivades ĺterigen administrativt med kungadömet Ungern.

Transsylvanska kungar av Ungern

1526-1540
1540-1570
János I Zapolya (vojvod av Transsylvanien 1511-1526)
János II Zsigmond Zápolya


 
1570-1571
János II Zsigmond Zápolya (samme som ovan)
1571-1576 István Báthory
1576-1581 Kristóf Báthory
1581-1598 Zsigmond Báthory
1598 Rudolf Habsburg


1598-1599
1599
Zsigmond Báthory (andra gĺngen)
András Báthory
1599-1601 Mihály Vitéz (den tappre)
1601-1602
1602-1604
1604-1607
1607-1608
1608-1613
Zsigmond Báthory (tredje gĺngen)
Mózes Székely
István Bocskay
Zsigmond Rákóczi
Gábor Báthory
1613-1629 Gábor Bethlen

1629-1630
1630
1630-1648
1648-1658
1658
1658-1660
1659-1660
1660-1662
1661-1690
1689-1699
1692-1696
Katalin Brandenburgi
István Bethlen
György I Rákóczi
György II Rákóczi
Ferenc Rhédey
Ákos Barcsay
György II Rákóczi (andra gĺngen)
János Kemény
Mihály I Apafi 
Imre Thököly *
Mihály II Apafi 
1696-1704 Lipót I Habsburg
1704-1711 Ferenc II Rákóczi 


Ätten Habsburg
 

1711-1740 Károly
1740-1780 Mária Terézia
1780-1790 Jószef II
1790-1792 Lipót II
1792-1835 Ferenc III
1835-1848 Ferdinánd
1848-1867 Ferenc József

Transsylvanien inkorporeras i kungadömet Ungern 1867

* = Imre Thököly blev 1682 utnämnd till tributpliktig furste av Övre Ungern av den turkiske sultanen. 1689 blev han sedan av sultanen utnämnd till furste av Transsylvanien trots att detta land dĺ var ockuperat av Österrike.

= Österrikiska Nederländerna
= Milano/Lombardiet
= Bägge Sicilierna
= Tyskland
= Österrike
= Polen
= Böhmen
= Ungern
= Moldavien
= Valakiet