Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Moldavien var ett furstendöme som uppstod under 1200-talet och omfattade dagens Moldaviska republik samt nordöstra Rumänien. Under nästan hela dess existens var det en vasallstat, först till Ungern sedan till Polen och från 1513 till det Osmanska riket. Efter att det inhemska furstehuset utslocknat utnämnde den turkiske sultanen i regel greker, så kallade fanarioter, till att styra Moldavien. Härskarna titulerades vojvod, vilket var en östeuropeisk motsvarighet till titeln hertig. Från och med 1711 använde de titeln hospodar som betyder herre men som kan översättas till ståthållare. Förändringen hänger ihop med att Moldaviens autonomi försvagades kraftigt under denna tid. Eftersom ämbetet som Moldaviens hospodar såldes till högstbjudande av sultanen drabbades moldavierna av en hård utsugning när hospodarerna försökte göra sin investering lönsam. Det underlättade inte heller att hospodarerna ofta avsattes varmed ämbeten återigen auktionerades ut. Samma person kunde också bli hospodar flera gånger, rekordet har Constantin Mavrocordat som var hospodar över Moldavien fyra gånger samt hade samma ämbete i Valakiet sex gånger. Fanaroitväldet upphörde först 1821 efter grekernas uppror mot det Osmanska riket. Under 1700- och 1800-talet växte Rysslands inflytande och Moldavien kan under den tiden beskrivas som ett ryskt protektorat. Moldavien upphörde att vara en autonom stat när det 1861 tillsammans med Valakiet uppgick i den nybildade staten Rumänien.

Vojvoder av Moldavien

1351-1353
1354-1358
1359
1359-1365
1365-1374
1374-1392
1392-1394
1394-1399
1399-1400
1400-1432
1432-1433
1433-1447
1435-1442
1444-1445
1447-1448
1447-1449
1448-1449
1449
1449-1451
1451-1452
1452-1454
1455-1457
1457-1504
1504-1517
1517-1527
1527-1538
1538-1540
1540-1541
1541-1546
1546-1551
1551-1552
1552
1552-1561
1561-1563
1563-1564
1564-1568
1568-1572
1572-1574
1574-1577
1577
1578-1579
1579-1582
1582-1591
1591-1592
Dragos
Sas
Balc
Bogdan I
Latcu
Petru I
Roman I
Stefan I
Iuga Ologul
Alexandru cel bun (den gode)
Ilias
Stefan II
Ilias (andra gången)
Petru II
Roman II
Petru II (andra gången)
Ciubar
Alexandrel
Bogdan II
Petru Aron
Alexandrel (andra gången)
Petru Aron
Stefan cel Mare (den store)
Bogdan III
Stefanita
Petru Rares
Stefan Lacusta
Alexandru Cornea
Petru Rares (andra gången)
Ilias
Stefan
Ioan Joldea
Alexandru Lapusneanu
Despot-Voda (Ioan Iacob Eraclid)
Stefan Tomsa
Alexandru Lapusneanu (andra gången)
Bogdan
Ioan Voda
Petru Schiphol
Ioan Potcova
Petru Schiphol (andra gången)
Iancu Sasul
Petru Schiphol (tredje gången)
Aron Tiranul
1592 Alexandru cel Rau
1592
1592-1595
1595-1600
Petru Cazacul
Stefan Razvan
Ieremia Movila
1600 Mihai Viteazul (den tappre)
1600-1606
1606-1607
1607
1607-1611
1611-1615
1615-1616
1616-1619
1619-1620
1620-1621
1621-1623
1623-1626
1626-1629
1629-1630
1630-1631
1631-1633
1633
1633-1634
1634-1653
1653
1653
1653-1658
1658-1659
1659
1659-1661
1661
1661
1661-1665
1665-1666
1666-1668
1668-1672
1672-1673
1673
1673-1674
1674-1675
1675-1678
1678-1683
1683-1684
1684-1685
1685-1693
1693
1693-1695
1695-1700
1700-1703
1703-1705
1705-1707
1707-1709
1709-1710
1710-1711
Ieremia Movila (andra gången)
Simion Movila
Mihail Movila
Constantin Movila
Stefan II Tomsa
Alexandru Movila
Radu Mihnea
Gaspar Gratiani
Alexandru Ilias
Stefan II Tomsa (andra gången)
Radu Mihnea (andra gången)
Miron Barnovschi-Movila
Alexandru Coconul
Moise Movila
Alexandru Ilias (andra gången)
Miron Barnovschi-Movila (andra gången)
Moise Movila (andra gången)
Vasile Lupu
Gheorghe Stefan
Vasile Lupu (andra gången)
Gheorghe Stefan (andra gången)
Gheorghe Ghica
Constantin Serban
Stefanita Lupu
Constantin Serban (andra gången)
Stefanita Lupu (andra gången)
Eustratie Dabija
Gheorghe Duca
Ilias Alexandru
Gheorghe Duca (andra gången)
Stefan Petriceicu
Dumitrascu Cantacuzino
Stefan Petriceicu (andra gången)
Dumitrascu Cantacuzino (andra gången)
Antonie Ruset (andra gången)
Gheorghe Duca (tredje gången)
Stefan Petriceicu (tredje gången)
Dumitrascu Cantacuzino (tredje gången)
Constantin Cantemir
Dimitrie Cantemir
Constantin Duca
Antioh Cantemir
Constantin Duca (andra gången)
Mihai Racovita
Antioh Cantemir (andra gången)
Mihai Racovita (andra gången)
Nicolaie Mavrocordat
Dimitrie Cantemir

Hospodarer av Moldavien
 
1711-1715
1715-1726
1726-1733
1733-1735
1735-1741
1741-1743
1743-1747
1747-1748
1748-1749
1749-1753
1753-1756
1756-1757
1757-1758
1758-1761
1761-1764
1764-1767
1767-1769
1769
1769-1774
1774-1777
1777-1782
1782-1785
1785-1786
1788-1789
1787-1788
1788-1789
1788-1789
1789-1791

1792
1792-1795
1795-1799
1799-1801
1801-1802
1802-1806
1806
1806-1807
1806-1812
1807
1812-1819
1819-1821
1821-1822
1822-1828
1828-1834
1834-1849
1849-1853
1853-1854
1854-1856
1856-1859
1859-1861
Nicolaie Mavrocordat (andra gången)
Mihai Racovita (tredje gången)
Grigore II Ghica
Constantin Mavrocordat
Grigore II Ghica (andra gången)
Constantin Mavrocordat (andra gången)
Ioan Mavrocordat
Grigore II Ghica (tredje gången)
Constantin Mavrocordat (tredje gången)
Constantin Racovita
Matei Ghica
Constantin Racovita (andra gången)
Scarlat Ghica
Ioan Tedor Callimachi
Grigore Calimachi
Grigore III Ghica
Grigore Calimachi (andra gången)
Constantin Mavrocordat (fjärde gången)
Ockuperat av Ryssland
Grigore III Ghica (andra gången)
Constantin Moruzi
Alexandru Mavrocordat
Alexandru Mavrocordat (ej samma person)
Alexandru Ipsilanti
Ockuperat av Österrike
Manole Giani Ruset
Ockuperat av Ryssland
Ockuperat av Österrike

Alexandru Moruzi
Mihai Sutu
Alexandru Callimachi
Constantin Ipsilanti
Alexandru Sutu
Alexandru Moruzi (andra gången)
Scarlat Callimachi
Alexandru Moruzi (tredje gången)
Ockuperat av Ryssland
Alexandru Hangerli
Scarlat Callimachi (andra gången)
Mihai Sutu (andra gången)
Ockuperat av det Osmanska riket
Ionita Sandu Sturza
Ockuperat av Ryssland
Mihai Sturza
Grigore Alexandru Ghica
Ockuperat av Ryssland
Grigore Alexandru Ghica (andra gången)
Interregnum
Alexandru Ioan Cuza

Moldavien förenas med Valakiet och bildar Rumänien 1861

Den östra halvan av Moldavien erövrades av Ryssland 1812 och blev ett ryskt guvernement som först kallades för "Moldavien och Bessarabien" men senare bara "Bessarabien". Större delen av detta förenades med Rumänien efter första världskriget. Men landet öster om floden Dnestr förvandlades till Moldaviska ASSR (autonoma socialistiska sovjetrepubliken) och utgjorde en del av Sovjetunionen. Den rumänska delen av Bessarabien annekterades 1940 av Sovjetunionen som slog samman detta med Moldaviska ASSR och bildade Moldaviska SSR (socialistiska sovjetrepubliken). Detta område blev självständigt 1991 när Sovjetunionen upplöstes.

Östra Moldavien

1812-1918
1918-1940
1940-1991

1991-

Del av Ryssland (Guvernementet Bessarabien)
Del av Rumänien
Del av Sovjetunionen
(Moldaviska SSR)
Republiken Moldavien

= Valakiet   = Transsylvanien