Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Det område som idag utgör Belgien och Nederländerna var under medeltiden splittrat i flera feodala småstater. På 1400-talet förenades dessa genom arv, äktenskap, köp och krig med hertigdömet Burgund. 1482 kom det så kallade burgundiska arvet att bli en del av den habsburgska ättens välde. Det ärvdes senare av ätten Habsburgs spanska gren och det var mot dessa som flera provinser gjorde uppror i slutet av 1500-talet. Upproret ledde till att den självständiga staten Nederländerna bildades men de södra delarna förblev i habsburgarnas kontroll tills det erövrades av Frankrike 1795. Wienkongressen beslutade att detta område skulle återförenas med Nederländerna, men redan 1830 gjorde de uppror varmed de självständiga staterna Belgien och Luxemburg bildades. Den sistnämnda staten var i personalunion med Nederländerna fram till 1890.