Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

= Furstbiskopsdömen
= Livländska orden
= Tyska orden

= Hertig Magnus länder
= Kurland
= Preussen

= Estland
= Lettland
= Litauen

Baltikum kristnades under 1200-talet av tyska korsriddare som då upprättade ett antal småstater som hölls ihop i en lös konfederation ledd av Tyska orden. Litauen undkom detta öde och upprättade istället en egen stat som utvecklades till en stormakt och sedan förenades med Polen i en personalunion. Ordensstaten kollapsade under 1500-talet och dess beståndsdelar gick olika öden till mötes, större delen hamnade dock under polsk-litauiskt överhöghet. På 1600-talet var Estland och norra Lettland under svenskt välde men på 1700-talet erövrades hela Baltikum av Ryssland utom Preussen som hade förenats med Brandenburg 1618. Efter första världskriget blev de baltiska länderna självständiga men de erövrades igen tillsammans med Preussen under andra världskriget av ryssarna. När Sovjetunionen kollapsade 1991 återvann Estland, Lettland och Litauen sin självständighet.