Örjan Martinsson

Välkommen till Tacitus, min hemsida om såväl Sveriges som Europas historia. Sajten består av fyra delar, "Svensk historia" som är den ursprungliga hemsidan som jag lade upp våren och sommaren 2002. Den andra delen är "Historisk atlas" som på ett översiktligt sätt skildrar Europas historia. Dessa delar är i sin tur indelade i olika sektioner, länkarna till dem finns i den vänstra kantlinjen.

Den tredje delen är "Historiska källor" som innehåller inskannade översättningar av viktiga källor till vår historia. Upprinnelsen till denna del är valet av namn på min hemsida. Den uppkallades efter den kände romerske historikern eftersom han var den förste som omnämnde en folkstam som kallades för svear (i boken Germania från 98 e. Kr). För att göra skäl för hemsidans namn skrev jag sedan en längre artikel om Cornelius Tacitus vilket senare följdes upp med att jag skannade in hans skrifter Dialogus et oratoribus, Agricola och Germania (alla översatta av Per Persson) samt Annaler (översatta av Olof Kolmodin). Sedan dess har ytterligare även andra antika källor samt, fornengelska och isländska verk skannats in.

Den fjärde delen skapades 2009 och heter "Karoliner". Det är en ren hobby-del av hemsidan och ett resultat av mitt intresse för gjutning och målning av tennsoldater. Vid sidan av bilder på tennsoldater innehåller den även information om uniformer och fälttåg från det stora nordiska kriget 1700-1721.

Örjan Martinsson

Bilden ovan är en något förvanskad återgivning av Pierre Mignards (1612-1695) porträtt "Clio" från 1689. Clio (eller Klio) var enligt grekisk mytologi en av de nio muserna och hon räknades som  historieskrivningens beskyddarinna. Sedan oktober 2009 har en bild föreställande Clio varit logotypen för Tacitus  (övre vänstra hörnet).