Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar


 


 
 

 

 

 
  
 

 

 

Örjan MartinssonTill skillnad från de övriga delarna av Tacitus som skildrar historia på ett mer översiktligt sätt är "Karoliner" inriktat på de allra minsta detaljerna kring det stora nordiska kriget. Det beror på att jag har ett specialintresse för den här perioden, men även på grund av att jag ibland sysselsätter mig med att gjuta och måla tennsoldater. Mycket av informationen på dessa sidor är också avsett för att underlätta för dem som ägnar sig åt just denna hobby. Men det finns också mycket annat som bör vara till glädje föra dem med ett mer allmänt intresse av perioden.

Det material som finns i Karoliner-delen är grupperat på följande sätt

 1. Fältslag
  Innehåller uniformsuppgifter och allmän information om några av de viktigaste fältslagen under stora nordiska kriget. Främst Poltava men även Narva, Kliszow, Fraustadt, Ljesna, Helsingborg, Gadebusch och Stresow.
   

 2. Svenska armén
  Behandlar den den svenska arméns historia under karolinsk tid och frihetstiden. Men stort fokus är på uniformer och stora nordiska kriget.
   

 3. Dansk-norska armén
  Behandlar den dansk-norska arméns historia under Christian V:s och Frederik IV:s regeringstider (1670-1730). Men även här är det uniformer och stora nordiska kriget som står i fokus.
   

 4. Övriga arméer
  Lite mer översiktligt skildras här de övriga arméerna som deltog i stora nordiska kriget (Ryssland, Sachsen, Preussen och Holstein-Gottorp)
   

 5. Fanor & standar
  Innehåller foton på de fanritningar som finns på krigsarkivet och en förteckning över alla bevarade fanor och standar samt länkar till bilder på dem som finns i Armémuseum.
   

 6. Tennsoldater
  Detta är en renodlad hobbysektion som beskriver min samling av egenhändigt gjutna och målade tennsoldater.
   

 7. Karolinerbloggen
  Uppdateras varannan söndag och handlar främst om arbetet med just Karoliner-delen men även inlägg av mer allmän karaktär publiceras där.
   

 8. Diplomati
  Består än så länge av bara två längre artiklar som skildrar det diplomatiska spelet som ledde fram till bildandet av den antisvenska koalitionen 1700 samt den fortsatta utvecklingen 1700-1710,
   

 9. Grenadjärer
  Fem mindre artiklar om just uppkomsten av grenadjärer och deras roll i de olika arméerna
   

 10. Källtexter
  Inskannade källor till stora nordiska krigets historia. Däribland G. A. Pipers minnen som skildrar hans deltagande i ryska fälttåget och sedan hans umbäranden som krigsfånge. Dessutom Generalmajor Roses Relation som skildrar hans insats i slaget vid Poltava. Och slutligen ett antal av Karl XII:s egenhändigt skrivna brev.
   

 11. Litteratur
  Består enbart av en inskannad bok av Arthur Stille som skildrar Kriget i Skåne 1709-1710.