Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

Örjan Martinsson
 Den svenska stormaktstiden kan sägas ha tagit slut den 28 juni 1709 i ett fält i Ukraina. Den varma högsommardag blev den blodigaste i Sveriges historia. För redan vid lunchtid hade drygt 8 000 svenska soldater dött och 2 600 tagits tillfånga. Tre dagar senare kapitulerade ytterligare 13 000 soldater och nästan 7 000 civilister vid Perevolotjna och tågade in i rysk fångenskap. Kriget mot Ryssland fortsatte i ytterligare 12 år, men Sverige återhämtade sig aldrig från förlusten av dessa män varav endast 4 000 skulle få återse sitt hemland.

Vägen till Poltava - En kort beskrivning av det ryska fälttåget fram till slaget vid Poltava.
Slaget vid Poltava
Svenska arméns styrka och förluster i slaget vid Poltava.
Ryska arméns styrka och förluster i slaget vid Poltava.

Svenska uniformer i slaget vid Poltava.
Ryska uniformer i slaget vid Poltava.

Striderna vid redutterna
Roos försvunna bataljoner.
Arméernas slagordning i slaget vid Poltava.
Källornas uppgifter om hur arméerna ställde upp sig i slaget vid Poltava.
Ryska regementen som enligt Höglunds bok deltog i slaget vid Poltava.

Bilden ovan är en målning från 1726 av Pierre-Denis Martin (1663-1742). Den visar slaget sett från norr med ryssarna på den vänstra sidan. Den är dock inte historiskt korrekt. Kullen i förgrunden existerar inte och bataljonerna är uppställda på fem led istället för fyra. Dessutom  framställs den svenska armén som mycket starkare än vad den var i verkligheten.