Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  NARVA 1700
 
  Svenska slagordningen
  Uniformer:
 
 
  KLISZOW 1702
 
  Uniformer:
 
 
  FRAUSTADT 1706
 
  Uniformer:
  Rysk hjälpkår 1704-06
 
 
  LJESNA 1708
 
  Uniformer:
 
 
  POLTAVA 1709
 
  Vägen till Poltava
  Slaget vid Poltava
  Svenskarnas styrka
  Ryssarnas styrka
  Uniformer:
  Reduttstriden
  Roos bataljoner
  Huvudstriden

 
 
  HELSINGBORG 1710
 
  Uniformer:
 
 
  GADEBUSCH 1712
 
  Uniformer:
 
 
  STRESOW 1715
 
 Uniformer:
 Koalitionsarmén

 

Örjan Martinsson
 

Ryska uniformer i slaget vid Poltava

En föreställning om hur den ryska armén kan ha sett under slaget vid Poltava ges på den här sidan. Osäkerheterna är dock många eftersom uppgifterna om ryska uniformerna (hämtade från Lars-Eric Höglunds bok "Stora nordiska kriget 1700-1721, III") är knapphändiga och fragmentariska. Jag har på denna sida valt att visa de uniformsuppgifter  för respektive regemente som ligger närmast i tid med slaget vid Poltava. Uniformsfärgerna kunde dock ofta ändras dramatiskt när regementena blev nymunderade, vilket skedde med jämna mellanrum. I de fall där uniformsuppgifterna är ofullständiga har jag löst problemet med att ange frågetecken om strumpfärgen eller huvudbonaden har varit okänd. Jag har i regel utgått från att foder, uppslag, byxor och västar hade samma färg om några av dessa klädesplagg inte nämns. För de regementen där enbart färgen på rocken är känd har jag gjort kvalificerade gissningar och målat uppslag och strumpor röda i första hand och i andra hand gröna. Dessa i hög grad spekulativa uniformer har fått en grå bakgrund. När färgen på hattarnas galoner och rockarnas knappar inte nämns har jag gjort dem vita respektive av mässing.

Själva slaguppställningen bygger till största delen på uppgifter från Bertil Wennerholms bok "Emporterade troféer" (närmare bestämt den så kallade Peter den stores plan). Inga av hästgrenadjärsregementena nämns dock vid namn i den uppställningen. Dessa är istället hämtade från Angus Konstams bok "Poltava 1709 - Russia comes of age". Slutligen så är redovisningen av de dragonregementen som ingick i Heinskes och Volkonskijs styrkor baserade på uppgifter från den ryske historikern Pavel Krutov.

Högra (norra) flygelns kavalleri

 
Mensjikovs livskvadron


A. Kropotovs hästgrenadjärer


von der Roops hästgrenadjärer


Moskovska
 


Vladimirska
 


Sibirska
 

 

Nizjegorodska
 


Vjatska
 


Belozerska
 


Nevska
 


Archangelgorodska
 


G. Kropotovs hästgrenadjärer


Centerns infanteri
(Stod uppställt på två linjer. Varje regemente hade hälften av bataljonerna i vardera linje. Eventuell udda-bataljon placerades i den första)
 

Golitsyns division

Bieltz grenadjär-regemente
(1 bataljon)

Preobrazjenska
(4 bataljoner)
Semjonovska
(3 bataljoner)
Ingermanländska
(3 bataljoner)
Astrachanska
(2 bataljoner)
Repnins division
Repnins grenadjärregemente
(2 bataljoner)

Kievska
(3 bataljoner)

Schlüsselburgska
(2 bataljoner)

Narvska
(3 bataljoner)

Novgorodska
(2 bataljoner)

Butyrska
(2 bataljoner)
Hallarts division

Moskovska
(3 bataljoner)

Sibirska
(2 bataljoner)

Pskovska
(2 bataljoner)

Kazanska
(2 bataljoner)

Vologodska
(2 bataljoner)

Nizjegorodska
(2 bataljoner)

Buschs grenadjärregemente
(2 bataljoner)


Vänstra (södra) flygelns kavalleri

  
 

Jaroslavska

Novgorodska

Vologodska

Ingermanländska
 

Kievska

Livregementet
 


Redutternas garnison
(inkluderar de tio skansar som den svenska armén passerade och eventuellt två skansar vid Jakovtsy)
 
Belgorodska
(3 bataljoner)
Verdens regemente
(
2 bataljoner)
Jamburgska
(2 bataljoner)
Nelidovs regemente
(2 bataljoner)
K. Nekludovs regemente
(2 bataljoner)
Netjaevs streltserregemente
(2 bataljoner)

Postering vid Jakovtsy
(stred mot vallackregementet)
 

Artilleriet
(Kargopolska regementet bidrog med manskap till kanonerna)
     
Rostovska dragonregementet Ustjuzjska dragonregementet Artilleriregementet Kargopolska infanteriregementet


Enligt Peter Englund stod åtta skvadroner (dvs. två dragonregementen) vid Jakovtsy tillsammans med två infanteribataljoner. Namnen på dragonregementena är hämtade  från Nicholas Dorrels bok "The Dawn of the Tsarist Empire". Infanteriet är dock okänt men de kan ha varit en del av dem som nämns som garnison i redutterna.


Heinskes och Rentzels styrkor
(Deltog inte i det egentliga slaget men skickades ut för att bekämpa de bataljoner under Roos befäl som hade gått vilse)
 

Smolenska
dragonregementet
Troitska
dragonregementet

Jamburgska
dragonregementet

Kargopolska dragonregementet

Ranenburgska
 dragonskvadronen

Koporska
(2 bataljoner)
 

Tobolska
(2 bataljoner)

von Fichtenheims regemente
(1 bataljon)

Förstärkningar till Rentzel
 
Kvarlämnade i det befästa lägret

Rostovska
(2 bataljoner)
 

du Bois grenadjärregemente
(1 bataljon)

Bieltz grenadjär-regemente
(1 bataljon)

Apraxins regemente
(1 bataljon)
 

Troitska
(2 bataljoner)
 
Rentzels regemente
(2 bataljoner)
 

Leforts regemente
(2 bataljoner)
 

du Bois grenadjärregemente
(1 bataljon)


Volkonskijs styrka
(sex dragonregementen som avdelades för att stödja Skoropadskis kosacker)
 

Azovska

Kazanska Novotroitska Rjazanska S:t Petersburgska Tverska

Poltavas garnison
 

Artilleriregementet
(ca 100 man)

Tverska
(2 bataljoner)
Ustjuzjska
(2  bataljoner)
Permska
(1 bataljon)
Apraxins regemente
(1 bataljon)
von Fichtenheims regemente
(1 bataljon)
Poltavska kosackregementet
(några kompanier)
Beväpnade stadsbor
 

Avslutningsvis måste det nämnas att det i Höglunds bok uppges att många fler regementen deltog i slaget vid Poltava än vad som anges här. Närmare bestämt ytterligare 16 regementen och då har Höglund ändå utelämnat tre regementen som redovisats på denna sida. Uniformsuppgifter för dessa 16 regementen finns här.

Information om hur starka de ryska regementena var finns på denna sida.
Se även de svenska uniformerna i slaget vid Poltava.