Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

Örjan Martinsson
 


En föreställning om hur den ryska armén kan ha sett under slaget vid Poltava ges på den här sidan. Osäkerheterna är dock många eftersom uppgifter om ryska uniformer är knapphändiga och fragmentariska. Dessutom ändrades uniformsfärgarna ofta när regementena blev nymunderade, vilket skedde med ett par års mellanrum. Samtliga uniformer som redovisas här är därför mer eller mindre spekulativa. Men den uniformsinformation som faktiskt är känd för varje regemente finns tillgänglig på särskilda sidor som ni kommer åt genom att klicka på bilderna.

Den ryska styrkan vid Ljesna bestod av tio bataljoner från det ryska infanteriets elitregementen samt tio dragonregementen. Detta var en mycket mobil armé på sammanlagt 13 000 man där både infanteriet och artilleriet hade försetts med hästar (troligen hade alla regementen ryttarstövlar istället för skor även om jag nedan bara har avbildat dragonerna och gardet med stövlar). Dessutom tillkom 5 000 dragoner under generalmajor Bauers befäl som anlände som förstärkningar under slagets gång. De nämnda siffrorna kommer från Einar Lyths och Pavel Konovaltjuks bok "Vägen till Poltava" från 2009. Enligt dem var den ryska armén mycket större än vad som tidigare har antagits eftersom den ryska ledningen av propagandaskäl underrapporterade sin egen styrka så att den framstod som jämnstark med den svenska.

Tsar Peter I:s division
 


Artilleriregementet
8 tvåpundiga kanoner (hästartilleri)

 
Preobrazjenska
(3 bataljoner)

Semjonovska
(3 bataljoner)

Astrachanska
(2 bataljoner)
 

Troitska
dragonregementet

Tverska
dragonregementet

Nizjegorodska
dragonregementet

Furst Mensjikovs division
 

Ingermanländska
(3 bataljoner)

Vladimirska dragonregementet

Sibirska dragonregementet

Smolenska dragonregementet

Nevska dragonregementet

Rostovska dragonregementet

Vjatska dragonregementet
 

Generalmajor Bauers division
(Förstärkningar som anlände under slagets gång)
 

Koporska dragonregementet

Jamburgska dragonregementet

Permska dragonregementet

Kargopolska dragonregementet

Kievska dragonregementet

Narvska dragonregementet

Ustjuzjska dragonregementet

Novgorodska
dragonregementet

Läs även om de svenska uniformerna i slaget vid Ljesna eller de ryska uniformerna i slaget vid Poltava.