Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

Örjan MartinssonSlaget vid Ljesna mellan 13 000 svenskar och 18 000 ryssar kallades för "Poltavas moder" av den ryske tsaren Peter den store. Det var första gången den ryska armén lyckades besegra svenskarna i ett större fältslag. Även om slaget på en taktisk nivå var oavgjort så resulterade efterspelet till slaget i en katastrof för svenskarna. Av general Lewenhaupts svenska armé, som hade varit på väg för att förstärka den svenska huvudarmén när de blev upphunna av ryssarna, var det bara 6 000 man som återstod när de förenade sig med huvudarmén, och all utrustning som de inte kunde bära hade de tvingats överge. Nio månader senare skulle hela den svenska huvudarmén drabbas av samma öde i Ukraina. Ljesna var därmed vändpunkten i det ryska fälttåget som i sin tur var vändpunkten i det stora nordiska kriget.

På följande sidor har jag redovisat uniformerna på de regementen som var inblandade i det slag som enligt svenskarna stod vid Ljesna den 29 september 1708:

Enligt rysk historieskrivning utkämpades dock samma slag vid Lesnaja den 28 september och enligt polackerna ägde slaget rum vid Lesna den 9 oktober. Den ort som vitryssarna kallar för Ljasnaja stavas nämligen olika på olika språk och i början av 1700-talet fanns det flera olika kalendrar i bruk.

Kartan ovan är min version av den karta som återfinns på sidan 145 i Pavel Konovaltjuks och Einar Lyths bok "Vägen till Poltava", och den visar arméernas dispositioner vid inledningen av slaget vid Ljesna. Klicka på den för att se den i sin fulla storlek.