Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

Örjan Martinsson
 


Följande sida är en väldigt spekulativ beskrivning av hur de svenska regementenas uniformer såg ut under slaget vid Fraustadt. De har nämligen slumpat sig så att de flera av dessa regementena fick ut nya uniformer 1704 som inte har beskrivits av källorna. Dessa är: Livdragonerna, Bremiska dragonregementet, Nylands kavalleriregemente samt Södermanlands och Kronobergs infanteriregementen. Jag har för dessa samt i liknande fall utgått från att de nya uniformerna var desamma som dem de hade innan.

Men det råder även osäkerhet om när svenska arméns fick ut uniformer som liknande de klassiska utseendet på karolinerna med trekantiga hattar och uppvikta rockskört. Det finns två troliga datum för när dessa nymodigheter kom i allmänt bruk. Antingen skedde det först under vistelsen i Sachsen 1706-07 eller så skedde det redan under 1704 när många regementen fick ut nya uniformer. Men processen kan ha varit mycket utdragen och det är först med slaget vid Gadebusch 1712 som vi har en samtida avbildning med de klassiska karolinska uniformerna. På denna sida har jag därför avbildat de svenska regementena både med det äldre och det yngre utseendet (undantaget är Närke-Värmland som fick nya uniformer hösten 1705). Det är mycket möjligt att båda varianterna förekom samtidigt bland de olika regementena under detta slag. De trekantiga hattarna och de uppvikta rockskörten behöver inte heller ha kommit samtidigt. Det sistnämnda tycks ha förekommit delvis i kavalleriet redan i början av kriget men inte alls i infanteriet.

För vallackregementet finns det dock inga kända uniformer överhuvudtaget och jag är inte bara osäker på vilka färger de kan ha haft utan även vilket snitt de hade på uniformerna.

Högra (norra) flygeln
(De bremiska och pommerska dragonskvadronerna var uppställda bakom de andra skvadronerna)


Vallackregementet

(2 skvadroner)


Livdragonerna

(4 skvadroner)


Närke-Värmlands
livbataljon
 


Norra Skånska kavalleriregementet
(4 skvadroner)


Närke-Värmlands
andra bataljon
 


Norra Skånska kavalleriregementet
(4 skvadroner)


Bremiska dragonerna
(4 skvadroner)
(pistolstrumpor i uppslagsfärgen)


Pommerska dragonerna
(2 skvadroner)

Centern
(Två pommerska dragonskvadroner var uppställda bakom infanterilinjen)

 

Södermanlands regemente
(3 bataljoner)

Kronobergs regemente
(2 bataljoner)

Västmanlands regemente
(3 bataljoner)


Vänstra (södra) flygeln
(De pommerska och verdiska dragonskvadronerna var uppställda bakom de andra skvadronerna)
 

Nylands kavalleriregemente
(4 skvadroner)
(1704-06 okänd uniform därefter blå, se nedan)


Västerbottens livbataljon
 


Svenska adelsfanan
(3 skvadroner)


Västerbottens andra bataljon
 


Skånska ståndsdragonerna.
(4 skvadroner)
(hade uppvikta hattar och rockar senast 1704)

 
Pommerska dragonerna
(1 skvadron)

Verdiska dragonerna
(5 skvadroner)

Högra (norra) flygeln
(De bremiska och pommerska dragonskvadronerna var uppställda bakom de andra skvadronerna)


Vallackregementet

(2 skvadroner)


Livdragonerna

(4 skvadroner)


Närke-Värmlands
livbataljon
 


Norra Skånska kavalleriregementet
(4 skvadroner)


Närke-Värmlands
andra bataljon
 


Norra Skånska kavalleriregementet
(4 skvadroner)


Bremiska dragonerna
(4 skvadroner)
(pistolstrumpor i uppslagsfärgen)


Pommerska dragonerna
(2 skvadroner)

Centern
(Två pommerska dragonskvadroner var uppställda bakom infanterilinjen)

 

Södermanlands regemente
(3 bataljoner)

Kronobergs regemente
(2 bataljoner)

Västmanlands regemente
(3 bataljoner)

(Alla tre regementen i centern hade gula strumpor 1707)

Vänstra (södra) flygeln
(De pommerska och verdiska dragonskvadronerna var uppställda bakom de andra skvadronerna)
 


Nylands kavalleriregemente
(4 skvadroner)
(uniform från 1707, pistolstrumpor av vitt läder)


Västerbottens livbataljon
 


Svenska adelsfanan
(3 skvadroner)


Västerbottens andra bataljon
 


Skånska ståndsdragonerna.
(4 skvadroner)

 
Pommerska dragonerna
(1 skvadron)

Verdiska dragonerna
(5 skvadroner)

Läs även om ryssarnas och sachsarnas uniformer i slaget vid Fraustadt.