Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar


 


 
 

 

 

 
  
 

 

 

Örjan Martinsson 

Här nedan listas de källor och litteratur som jag har haft nytta av under arbetet med sidorna i Karoliner-delen. Många gånger hänvisar jag till artiklar skrivna av Torstein Snorrason och Daniel Schorr. Dessa är inte listade här utan ingick i den sistnämndes hemsida Northern Wars (dessvärre nedlagd 2010, men jag har sparat dem som pdf-filer ifall någon är intresserad av en kopia).

De förkortningar som finns i litteraturlistan har följande betydelse:

KFÅ
GNW-C
MAM
NVSÅ
SVSS-NS
= Karolinska förbundets årsbok
= Great Northern War Compendium
= Meddelande från Armémuseum (eller Meddelanden från Armémusei vänner)
= Norsk Våpenhistorisk Selskaps årbok.
= Svenska vapenhistoriska sällskapets skrifter - Nya serien

Tryckta källor

Adam Ludvig Lewenhaupts berättelse. utgiven av Samuel E. Bring. Stockholm (faksimilupplagan 1987)
Drabanten och kaptenen vid Lifgardet Olof Stiernhööks journal 1700-1703. utgiven av Samuel E. Bring (KFÅ 1912)
Gustaf Wilhelm Coyets kompani-journal. utgiven av August Quennerstedt (1919, Karolinska krigares dagböcker. X)
Konung Karl XII:s egenhändiga bref. utgivna av Ernst Carlson, Stockholm (1893)
Löjtnanten Fr. Chr. von Weihes Dagbok 1708-1712. utgiven av Ernst Carlson, Stockholm (1902)
Robert Petres och C. M. Magnus Posses dagböcker 1702-1709. utgiven av Nils Herlitz. Stockholm (1921)

Litteratur

Aagaard, Erik C. Den norske hærs uniformer i dansketiden: et billedhefte. Oslo (1992)
Aagaard, Erik C. Uniformene til den norske hærs linjeinfanteri – Del 1 Dansketiden
(artikel i NVSÅ 2000/01). Oslo (2002)
Aagaard, Erik C. Uniformene til den norske hærs kavaleri – Del I Dansketiden
(artikel i NVSÅ 2007). Oslo (2007)
Asker, Björn. Om svenska fotfolkets nybeklädnad
(artikel i MAM 40). Stockholm (1983)
Asker, Björn. Upplands regemente och Karl XI:s uniformsreformer
(artikel i MAM 39). Stockholm (1981)
Backman, Stig. Från Rawicz till Fraustadt – Studier i det stora nordiska krigets diplomati 1704-1706. Lund (1940)
Barthorp, Michael. Marlbourough's Army 1702-1711. London (1980)
Barthorp, Michael. The Jacobite Rebellions 1689-1745. London (1982)
Bellander, Erik. Dräkt och uniform. Stockholm (1973)
Bengtsson, Frans G. Karl XII:s levnad. Stockholm (1989)
Brandt, Tage. Ringkragar (
artikel i MAM 8). Stockholm (1947)
Brolin, Gunnar. Införandet av den blå enhetsuniformen vid de finska regementena
(artikel i KFÅ 2013). Västerås (2013)
Carlson, Ernst. Sverige och Preussen 1701-1709. (artikel i Historiskt bibliotek 1880). Stockholm (1880)
Cederström, Rudolf. Svenska kungliga hufvudbanér. Stockholm (1900)
Chartrand, René. Louis XIV's Army. London (1988)
Chartrand, René. Louis XV's Army (1-5). London (1996-98)
Cranz, Philip. The Prussian Army 1675-1743. Weatherford (2006)
Dorrell, Nicholas A. The Dawn of the Tsarist Empire. Nottingham (2009)
Englund, Peter. Poltava – berättelsen om en armés undergång. Stockholm (1988)
Ericson, Lars. Fastställda uniformsmodeller för svenska armén under 1720-talet (artikel i MAM 45-46). Stockholm (1986)
Ericson, Lars med flera. Svenska slagfält. Stockholm (2003)
From, Peter. Katastrofen vid Poltava. Lund (2007)
Generalstaben (red. Carl Bennedich). Karl XII på slagfältet. Stockholm (1919)
Grill C. Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket. (Faksimilutgåva 1988)

Hallendorff, Carl. Konung Augusts politik åren 1700-01. Uppsala (1898)
Haythornthwaite, Philip. Fredericks the Great's Army (1-3). London (1991-92).
Haythornthwaite, Philip. The Austrian Army 1740–80 (1-3). London (1994-95)
Hjärne, Harald. Omstörtningen i Östeuropa 1697-1703. Stockholm (1902)
Hochedlinger, Michael. Austria's Wars of Emergence. Edinburgh (2003)
Holmberg, Björn. Arméns förband, skolor och staber. Stockholm (1993)
Höglund, Lars-Eric. Skånska kriget 1675-79 - Fanor och uniformer. Karlstad (1999).
Höglund, Lars-Eric – Sallnäs, Åke. Stora nordiska kriget 1700-1721 - Fanor och uniformer. Karlstad (2000)
Höglund, Lars-Eric – Sallnäs, Åke. Stora nordiska kriget 1700-1721, II. Karlstad (2003)
Höglund, Lars-Eric – Sallnäs, Åke – Bespalov, Alexander. Stora nordiska kriget 1700-1721, III. Karlstad (2004)
Jensen, Bernt. Dansk-russiske relationer 1697-1709. (1970)
Jonasson, Gustaf. Karl XII och hans rådgivare - Den utrikespolitiska maktkampen i Sverige 1697-1702. Uppsala (1960).
Jonasson, Gustaf. Karl XII:s polska politik 1702-1703. Uppsala (1968)
Jonasson, Gustaf. Närkesregementena under stora nordiska kriget 1700-1721 (artikel i Närkingar i krig och fred). Kumla (1989)
Kling, Steve. The Army of Holstein-Gottorp in the Great Northern War. (artikel i GNW-C) St. Louis (2015)
Konstam, Angus. Peter the Great's army (1-2). London (1993)
Konstam, Angus. Poltava 1709 - Russia comes of age. London (1994)
Konstam, Angus. Russian Army of the Seven Years War. London (1996)
Kroon, Kalle. Soldatutskrivning och soldathåll som en del av Sveriges integrationspolitik i Estland och Livland. (artikel i KFÅ 2006). (2006)
Laidre, Margus. Segern vid Narva. Stockholm (1996)
Lewenhaupt, Adam. Karl XII:s officerare (1-2). Lund (1977)
Larsson, Anders. Karolinska uniformer och munderingar åren 1700-1721. Östersund (2022)
Lyth, Einar – Konovaltjuk, Pavel. Vägen till Poltava - Slaget vid Lesnaja. Hallstavik (2009)
MacDowall, Simon. Malplaquet 1709 - Marlborough's Bloodiest Battle. Oxford (2020)
Mankell, Julius. Anteckningar rörande svenska regementenas historia. Örebro (1866)
McNally, Michael. Battle of the Boyne 1690 – The Irish campaign for the English crown. Oxford (2005).
McNally, Michael. Ramillies 1706 - Marlborough's tactical masterpiece. Oxford (2014)
Megorsky, Boris. The Russian Army in the Great Northern War 1700-21. Warwick (2018)
Moltusov, Valery. Det ryska artilleriets roll i striden om Poltavas reduttlinje (artikel i KFÅ 2000). Lund (2001)
Müller, Reinhold. Die Armee August des Starken. Berlin (1984)
Nordensvan, Otto. Värmlands regementes historia. Stockholm (1904)
Nelsson, Bertil. Från Brunkeberg till Nordanvind - 500 år med svenskt infanteri. Stockholm (1993)
Olmer, Emil. Alliansförhandlingen mellan Sverige och konung August 1697-1700. Göteborg (1900)
Qurengasser, Alexander. The Saxon Army in the Great Northern War. (artikel i GNW-C). St. Louis (2015)
Reid, Stuart. King George's Army 1740–93 (1-3). London (1995-96)
Rockstroh, K. C. Udviklingen af den nationale Hær i Danmar i det 17. og 18. Aarhundrade. Köpenhamn (1909-1926)
Schreber von Schreeb, Tore. Lifgardets beklädnad och beväpning från Christina till Carl XII (artikel i MAM 7). (1945)
Sjöström, Oskar. Fraustadt 1706 – Ett fält färgat rött. Lund (2008)
Skjold Petersen, Karsten. Den danske hærs uniformer i 1700-tallet. Köpenhamn (2005)
Skjold Petersen, Karsten. Kongens klæder. Köpenhamn (2014)
Stenius, Stefan. Sachsen och Preussen i den nordiska krisen 1709. (artikel i Karolinska förbundets årsbok 1949)
Stille, Arthur. Danmarks politik gent emot Sverige 1707-1709. Lund (1898)
Stille, Arthur. Kriget i Skåne 1709-1710. Stockholm (1903)
Stille, Arthur. Studier öfver Danmarks politik under Karl XII:s polska krig (1700-1707). Lund (1889)
Summerfield, Stephen. The Prussian Army of the Great Northern War. (artikel i GNW-C). St. Louis (2015)
Sundberg, Ulf. Sveriges krig 1521-1814. Stockholm (1998)
Tidander, L. G. T. Anteckningar rörande Kongl. Jönköpings regementes historia. Västerås (1910)
Tincey, John. The British Army 1660–1704. London (1994)
Tincey, John. Blenheim 1704 - The Duke of Marlborough's Masterpiece. Oxford (2004)
Tuxen, A. P. - With-Seidelin C. L. Bidrag til den store nordiske krigs historie. Köpenhamn (1899-1934)
Törnquist, Leif. Fanorna vid de svenska liv- och hustrupperna (artikel i SVSS-NS XXI). Stockholm (2006)
Törnquist, Leif. Från banér till kommandotecken (artikel i MAM 38). Stockholm (1979)
Törnquist, Leif. Infanteriets fanor m/1686 (artikel i SVSS-NS XXX). Stockholm (2015)
Törnquist, Leif. Kavalleriets standar och dragonfanor m/1686 (artikel i SVSS-NS XXXII). Stockholm (2017)
Vaupell, Otto. Den danske hærs historie til nutiden og den norske hærs historie indtil 1814. Köpenhamn (1872-1876)
Waxberg, Henry. Hästen i det  karolinska rytteriet. Stockholm (1973)
Wennerholm, J Bertil R. Emporterade troféer. Bohus (2000)
Wernstedt, Folke. Bidrag till kännedomen om den svenska huvudarméns styrka under fälttåget mot Ryssland. (artikel i KFÅ 1931). Lund (1932)
Wernstedt, Folke – Cson Barkman, Bertil med flera. Kungl. Svea livgardes historia, band I-V. Stockholm (1937-1976)
Wernstedt, Folke. Svenska standar och fanor 1654-1686 (artikel i Meddelanden från Riksheraldikerämbetet X). Malmö (1945)
Voges, Hermann. Beiträge zur Geschichte des Feldzuges von 1715. (artikel i Baltische Studien, band IX) Stettin (1905)
Åberg, Alf – Göransson, Göte. Karoliner. Stockholm (1976)