Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

Örjan Martinsson
 

Vid tiden för slaget vid Helsingborg var huvuddelen av den danska armén fortfarande klädd i ljusgrå rockar. Den röda färgen som än så länge var förbehållen högstatusregementena skulle införas i den övriga armén först genom ett kungligt beslut året efter slaget. Förutom de röda eller ljusgrå rockar hade kavalleristerna dessutom ett kyller av älgskinn som var det de vanligen bar under strid (tillsammans med harnesket).

Överlag är dock uniformsuppgifterna mycket osäkra och för den som vill ha mer utförlig information har jag särskilda sidor om det danska infanteriet och det danska kavalleriet.

Högra (östra) flygeln

Första linjen
 
Andra linjen
 

Livregements-dragonerna
(6 skvadroner)


Prins Christians infanteriregemente
(2 bataljoner)


Livgardet till häst

(3 skvadroner)

1:a själländska kavallerireg.
(2 skvadroner)
 
Själland-Fynska lantdragonerna
(3 skvadroner)


Centern

Första linjen


Artilleriet
(32 kanoner)


Livgardet till fot

(2 bataljoner)


Drottningens livregemente
(2 bataljoner)


Fynska
 regementet
(2 bataljoner)


Jylländska regementet
(2 bataljoner)


Grenadjärkåren

(2 bataljoner)


Andra linjen

 


Prinsen av Hessens reg.
(1 bataljon)


Östsjälländska lantmilisen
(2 bataljoner)


Prinsen av Hessens reg.
(1 bataljon)


Västsjälländska lantmilisen
(1 bataljon)


Lolländska lantmilisen
(1 bataljon)


Vänstra (västra) flygeln
(alla utom Själland-Fynska lantdragonerna i första linjen)
 


3:e själländska kavallerireg.
(2 skvadroner)

2:a fynska kavallerireg.
(2 skvadroner)

1:a fynska kavallerireg.
(2 skvadroner)

1:a jylländska kavallerireg.
(2 skvadroner)

Marinregementet

(2 bataljoner)

Bülows dragonregemente
(4 skvadroner)

Lepels
infanteriregemente
(2 bataljoner)

Själland-Fynska lantdragonerna
 (3 skvadroner)

Läs även om svenskarnas uniformer i slaget vid Helsingborg.