Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

Örjan Martinsson
 

Den till hälften nyuppsatta armén som besegrade danskarna i slaget vid Helsingborg den 28 februari 1710 bör ha sett ut som på bilderna på den här sidan. Tillgången på uniformsuppgifter varierar dock för de olika regementena och jag har därför varit tvungen att fylla luckorna med hjälp av uniformsuppgifter från senare tillfällen (eller tidigare i lämpliga fall). Klicka på bilderna för mer detaljerad information om varje regemente.

De flesta av de regementen som sattes upp på nytt 1709 (och vissa gamla som till exempel det sachsiska regementet) bestod enbart av musketerare och hade inte som tidigare en tredjedel av manskapet beväpnat med pik. Höglund nämner uttryckligen att Upplands, Västmanlands, Östergötlands och det sachsiska regementet saknade pikar. Jönköpings regemente uppges däremot ha haft pikenerare. Källorna avslöjar också att Kalmar regemente från början fick ut pikar men att dess överste den 3 januari 1710 begärde att få byta ut dessa mot musköter vilket också blev beviljat (det är dock oklart om beslutet hann verkställas innan slaget vid Helsingborg). Kronobergs regemente tycks dessutom ha bestått av enbart musketerare vid en mönstring i augusti 1710. Sannolikt hade inte heller Södermanlands regemente några pikar eftersom de inte hade några sådana i slaget vid Gadebusch 1712 (då andra tidigare piklösa regementen hade pikar).

Upplands och Kronobergs regementen hann inte få några fanor i tid till slaget och Kalmar regementen hade fått ut äldre fanor med kvadrerade dukar i rött och gult (samt fyrkulor i hörnen).

Istället för den brukliga blå kappan fick de nyuppsatta infanteriregementena en grå pajrock med uppslag i samma färg som den vanliga rocken. Denna typ av överrock som bars för att skydda mot kyla och dåligt väder är inte medtagen på bildarna nedan eftersom man då inte skulle kunna se den vanliga rocken. Men de regementen som hade pajrock istället för kappa var Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Östergötland. För Södermanland och Uppland saknar jag uppgifter, men de borde också ha fått grå pajrockar även om det likaledes nyuppsatta Västmanland tydligen fick ut blå kappor.

Högra (västra) flygeln

  Första linjen
 
  Andra linjen
 
 

Änkedrottningens
livregemente
(8 skvadroner)

Upplands
5-männingskav.
(8 skvadroner)

Svenska adelsfanan
(2 skvadroner)

Livregementet
till häst
(8 skvadroner)

Smålands kavalleriregemente
(4 skvadroner)


Centern

Första linjen
(Sachsiska regementet och troligen även Kronoberg bestod enbart av musketerare)

 

 
Älvsborgs regemente
(2 bataljoner)
Kronobergs regemente
(2 bataljoner)
Jönköpings
regemente
(2 bataljoner)
Sachsiska regementet
(2 bataljoner)
Upplands
5-männingar
(2 bataljoner)
Smålands
5-männingar
(2 bataljoner)


Andra linjen
(Kalmar kan ha haft pikenerare men de övriga bestod enbart av musketerare)

 


Artilleriregementet
(32 kanoner och
2 haubitsar)
Upplands regemente
(2 bataljoner)
Kalmar regemente

(2 bataljoner)
Västmanlands regemente
(2 bataljoner)
Östergötlands regemente
(2 bataljoner)
Södermanlands regemente
(2 bataljoner)


Vänstra (östra) flygeln

 


Första linjen
 
 


Andra linjen
 


Västgöta
 3-männingskav.
(6 skvadroner)


Östgöta kavallerireg.
(6 skvadroner)


Västgöta kavallerireg.
(6 skvadroner)


Smålands kavallerireg.
(4 skvadroner)


Östgöta kavallerireg.
(2 skvadroner)


Skånska
3-männingskav.
(4 skvadroner)

Läs även om danskarnas uniformer i slaget vid Helsingborg.