Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

Örjan Martinsson
 


Peter den store har fått äran för att efter västerländska förebilder skapa den modern rysk armén, men vid tiden för slaget vid Narva hade den dock fortfarande ett österländskt utseende. Västerländska uniformer började inte att delas ut förrän 1702. De första krigsåren var därför den ryska armén fortfarande klädd i kaftaner av ungerskt snitt. En föreställning om hur den här tidiga ryska armén såg ut i slaget vid Narva ges på denna sida. Tyvärr har jag varken uniformsuppgifter eller ens namnen på de kavalleriregementen som deltog i slaget. För infanteriet finns det dock uniformsuppgifter i såväl Lars-Eric Höglund och Alexander Bespalovs bok "Stora Nordiska kriget 1700-1721, III" och Boris Megorsky bok "The Russian Army in the Great Northern War". Men eftersom dessa innehåller motstridiga uppgifter så har jag valt att konsekvent följa Megorsky som är den senast utkomna boken (2018). Endast när Megorsky saknar uppgifter för ett regemente har jag använt Höglund/Bespalov och det är dessa som har en grå bakgrund. När uppgifter om regementenas fanor är kända har jag angett detta i röd text. Färgen på fanorna kan vara en ledtråd till vilken färg rockarna hade.

För själva slaguppställningen har jag valt att följa generalstabsverket "Karl XII på slagfältet". Jag har efter bästa förmåga försökt identifiera de regementen som Generalstabsverket nämner med dem som beskrivs i uniformsböckerna. Med undantag för de två gardesregementena har jag med grön text angett den benämning som regementena fick senare när provinsnamn ersatte den tidigare praxisen att uppkalla regementen efter sina regementschefer. I de fall ett provinsnamn saknas så har jag inte lyckats identifiera det (eller så överlevde det inte slaget vid Narva). Höglund nämner å andra sidan flera regementen som deltagare i slaget vid Narva som inte finns med i Generalstabsverkets sammanställning. Dessa redovisas längst ned på sidan. Ett stort frågetecken råder också kring Gordons regemente som enligt Generalstabsverket ska ha stridit i den vänstra flygeln (och varit det enda med det namnet). Enligt uniformsböckerna fanns det dock två regementen som leddes av en Gordon vid tiden för Narva (Butyrska med röda kaftaner och Astrachanska med gröna kaftaner) och enligt Höglund/Bespalov ska båda ska ha deltagit i slaget.

Färgen på tränsarna som sitter vid kaftanens knappar är i samtliga fall gissningar från min sida (Troitska ska dock ha haft "dark green facings" så tränsarna har fått den färgen). Bland de kända streltseruniformer som omnämns i Höglund/Bespalovs bok förekommer bara röda eller svarta tränsar. Jag har därför konsekvent avbildat regementena med röda tränsar med undantag för dem med hallonröda kaftaner som har fått svarta tränsar. Men det är också möjligt att de helt saknade sådana tränsar på bröstet och istället dekorerade kaftanens sömmar.

Även färgerna på stövlarna är med undantag för Preobrazjenska gardet helt okända (Semjonovska gardets blå stövlar kommer från Höglund/Bespalov som anger gröna för Preobrazjenska). Av döma av de kända streltseruniformerna tycks dock gult ha varit den helt dominerande färgen. Röda och gröna stövlar förekom också men då bara i kombination med gula eller orangea kaftaner.

Bland streltserna var röda mössor den dominerande färgen (hallonröda eller körsbärsröda) och det är även den färg som Preobrazjenska gardet uppges ha haft. Men mörkgrå,  mörkgröna, gröna och bruna mössor förekom också bland streltser. Något samband mellan färgen på mössan och på kaftanen fanns inte, inte ens mellan de två röda nyanserna (12:e Moskvastrelsterna hade till exempel hallonröd mössa men körsbärsröd kaftan). Jag har konsekvent avbildat samtliga regementen med hallonröda mössor.

Slutligen kan jag nämna att även om alla regementen nedan är avbildade med värjor så var denna beväpning tydligen ovanlig bland det ryska infanteriet i slaget vid Narva.

Högra (Norra) flygeln


Preobrazjenska gardet
1 766 man

Semjonovska gardet
1 262 man

Fliwerk
800 man
(Troitska)

(Gröna fanor 1700)

Schnewentz dragonregemente
721 man
 (Kievska)

(Svarta fanor 1700)

Ivanitski
860 man
(Moskovska)

(Grågröna fanor 1701)

Mewes
815 man
 (Pskovska)

Bieltz
708 man
(Smolenska)

(Halmgula fanor 1701)

Bohlmann

972 man
(Nizjegorodska)
(Körsbärsröda fanor 1701)

M. Treiden
1 122 man
(Schlüsselburgska)

Infanteri & dragoner: 9 026 man
Irreguljärt kavalleri: 5 000 man
Artilleri (ca 25 pjäser): 115 man
Summa: 14 141 man


Centern
 

Colomb

258 man
(Viborgska)
(Mörkröda fanor 1701)

Dewitzon

908 man
(Tverska)
(Mörkblå fanor) 1701

Bruce
343 man
(Vologodska)

(Röda fanor 1705)

Z. Westhof
729 man
(Streltserregemente från Novgorod)

Amirof
486 man

M. Bajov
 647 man

Infanteri: 3 369 man
Artilleri (ca 17 pjäser): 78 man
Summa: 3 447 man

(infanteriets summa är i själva verket 3 371 man. Det verkar som om generalstabsverket har räknat fel)


Vänstra (södra) flygeln
 

Strekalov
239 man

(Moskvas 19:e streltserregemente)

 

Jeltjaninov
467 man

Sucharov
385 man
(Moskvas (17:e streltserregemente
)

Lima
934 man
(Lefort)

Gordon
951 man
(Butyrska eller Astrachanska?)

(Butyrska hade röda rockar 1700 och röda fanor 1705)

Gulitz dragonregemente
667 man
(Moskovska)

(Gröna fanor 1700 och citronfärgade fanor 1701)

I. Treiden
1 103 man
 (Jaroslavska)

(Ljusgrå fanor 1701 och gröna rockar 1703)

von Werden
807 man
 (Sibirska)

N. Balk
1 061 man
(Novgorodska)

von Schweden

933 man
 (Tjernigovska)

Junger
957  man
 (Vladimirska)

F. Balk
801 man
 (Voronezjska)

W. von Delden
964 man
 (Kievska)

I. von Delden
986  man
 (Kazanska)

Infanteri (inklusive
dragoner): 11 255 man
Kavalleri: 4 000 man
Artilleri (c. 28 pjäser): 128 man
Summa: 15 383 man

Den del av den ryska armén som deltog i slaget vid Narva bestod av sammanlagt 32 971 man. Utöver dessa fanns även 4 000 man i Narvas belägringsverk som försvarade sig mot ett utfall från Narvas garnison. Generalstabsverket anser det troligt att följande regementen var bland dem som bemannade belägringsverken:

Narvas Belägringsverk
 


F. Bajov
647 man

J. Westhof
500 man
(Streltserregemente från Pskov)

von Belt
972 man

Kosadavlev
500 man

Men för att summan ska komma upp till 4 000 förutsätter Generalstabsverket att 1 582 man hade avdelats från de regementen som mötte den svenska huvudarmén. Lars-Eric Höglund uppger dock i sin bok att utöver de redan nämnda ska ytterligare sex ryska (streltser-) regementen ha deltagit i slaget vid Narva. Nämligen: D. Zagoskin (från Pskov) samt M. Bashnev och F. Bashnev (båda från Novgorod). Dessutom 9:e Moskvastreltserna under Buturin samt V. Elchaninov och I Durov (som båda härstammade från Moskvastreltser).

Läs även om de svenska uniformerna.