Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

Örjan Martinsson
 

Under förutsättning att den svenska armén i slaget vid Gadebusch bar hela och rena livmunderingar bör deras uniformer ha sett ut som på de nedanstående bilderna med blå rockarna. För åtminstone ett regemente var dock inte detta fallet. Hälsinge regementes uniformer var nämligen i ett dåligt skick och även om 200 av dem hade fått ut nya uniformer så stred största delen i sina troligen grå släpmunderingar.

Artilleriregementet stred vid Gadebusch för första gången i sina nya helblå uniformer. Troligen hade dock inte alla artilleristuniformer. Det är mycket möjligt att rekryter från Kronobergs regemente tjänstgjorde vid kanonerna. Helt klart är att en av deras löjtnanter tjänstgjorde där och enligt en dansk spionrapport från 1711 hade kronobergarna grå rockar med gula uppslag.

Uniformsuppgifterna på den här sidan kommer från Lars-Eric Höglund men all annan information (inklusive kartan) är hämtat från det danska generalstabsverket "Bidrag til den store nordiske krigs historie". Slaguppställningen nedan är baserad på kartan som utgör en bilaga till generalstabsverket ("H.H. Scheels plan af Slaget ved Gadebusch"). Kartan är dock inte helt konsekvent med texten i samma bok. Två regementen saknas i kartan, nämligen det Stralsundska regementet (som verkar ha inkluderats i det Elbingska regementet som leddes av Ekeblad) och Smiegelskis 100 man starka polska dragonskvadron (som kanske inte deltog i själva slaget men iallafall var i närheten). Det sistnämnda förbandets uniformer är i vilket fall som helst okända. En annan tveksamhet är antalet skvadroner som de tyska beridna regementena bestod av. För dessa finns det ingen överensstämmelse överhuvudtaget mellan tabellen på sidan 179 (band 4) och kartan ovan. Jag har justerat antalet skvadroner så att det överensstämmer med tabellens uppgifter. En del av det Pommerska dragonregementet (hälften?) var avdelat för att skydda trossen (tillsammans med Smiegelskis dragoner?) och därför anges pomrarna ha 5 skvadroner istället för 10 (enligt kartan hade de 4 skvadroner i slaget).

Enligt Generalstabsverket var endast fem regementen beväpnade med pikar (Östergötlands, Hälsinge, Västgöta-Dals, Älvsborgs och Västmanlands regementen).

Vänstra flygeln
De tre regementena till vänster hade hälften av skvadronerna i första linjen och andra hälften i den tredje.
Verdiska regementets två hälfter utgjorde den andra och fjärde linjen

 
Pommerska dragonregementet
(5 skvadroner)

Änkedrottningens
livregemente
(8 skvadroner)

Pommerska kavalleriregementet
(4 skvadroner)
 
Verdiska dragonregementet
(10 skvadroner)
 


Centern

Artilleriet tog täten och beskyddades av manskap från den ena av Elbingska regementets bataljoner. Resten av infanteriet avancerade på tre linjer på grund av terrängen men den den tredje linjen skulle så fort det var möjligt delas i mitten och ta plats på vardera sida av den första linjen.
 

 


Artilleriregementet
(30 pjäser)

Elbingska regementet
(1 bataljon)
 

Första linjen
 
Elbingska regementet
(1 bataljon)
Stralsundska regementet
 (1 bataljon)
Närke-Värmlands regemente

(2 bataljoner)
Västmanlands regemente

(2 bataljoner)

Andra linjen
 
Dalregementet

(1 bataljon)
Västgöta-Dals regemente

(2 bataljoner)
Östergötlands regemente
(1 bataljon)
Älvsborgs regemente

(2 bataljoner)

Tredje linjen (vänstra flygeln)
 
  Tredje linjen (högra flygeln)
 

Dalregementet

(1 bataljon)

Östergötlands regemente
(1 bataljon)
Hälsinge regemente

 (2 bataljoner)
Södermanlands regemente

2 bataljoner
Högra flygeln
 
Bremiska och Västgöta kavalleriregementen hade hälften vardera i första och tredje linjen. Bassewits enbart i den första linjen och de Bremiska dragonerna utgjorde den andra linjen.
 
  Marschalks grupp
 

Bremiska kavallerireg.
(4 skvadroner)

Västgöta kavallerireg.
(6 skvadroner)

Bassewitz dragonreg.
(2 skvadroner)

Bremiska dragonreg.
(5 skvadroner)

Bremiska dragonreg.
(5 skvadroner)

Bassewitz dragonreg.
(2 skvadroner)

Läs även om danskarnas uniformer i slaget vid Gadebusch.