Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

Örjan MartinssonMed en armé som till hälften var nyuppsatt besegrade Magnus Stenbock den från Europas slagfält erfarna danska invasionsarmén i slaget vid Helsingborg. Vilket enligt svensk tideräkning ägde rum den 28 februari 1710 men enligt den gregorianska tideräkningen som danskarna tillämpade (och numera även Sverige) utkämpades slaget den 10 mars 1710. Det råder emellertid inte olika uppfattningar om utgången av själva slaget som var ett svidande nederlag för den danska armén. Av de 13 100 danskar som deltog i slaget stupade ca 1 500 och sårades ca 3 500 man. Dessutom togs ungefär 2 600 man tillfånga. Kanonerna lämnades kvar på slagfältet och de överlevande hästarna avlivades inne i Helsingborg innan de danska soldaterna evakuerades till Själland för att aldrig mer återvända till Skåne. Slaget var dock hårdkämpat och i den svenska armén stupade 827 man och 2 097 sårades (av sammanlagt 15 500 man). Men det danska hotet mot Sverige blev för tillfället oskadliggjort och Skånes ställning som ett svenskt landskap befästes.

Följande sidor kan ge en föreställning om hur de deltagande arméerna såg ut:

Svenska uniformer
Danska uniformer

Mycket information om inte bara slaget utan även om hela fälttåget finns i Arthur Stilles bok. Kriget i Skåne 1709-1710 som har skannats in och publicerats på Tacitus.

Bilden ovan är ett tyskt kopparstick som föreställer slaget vid Helsingborg och som förvaras i krigsarkivet.