Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

Örjan Martinsson
 

Källorna ger motstridiga uppgifter om vilken ordning de olika regementena stod i under slaget vid Poltava. Från den ryska sidan finns det två källor: Peter den stores plan och Plan boevye porjadki. Den förstnämnda är den officiella ryska beskrivningen av slaget vid Poltava. Dess information om ryska regementen verkar trovärdig, men den har kraftigt överdrivit antalet deltagande svenska regementen i syfte att förstora den ryska segern. Den andra planen skrevs förmodligen ned först och då på uppdrag av generalmajor Hallart (som ledde en av tre ryska infanteridivisioner). Förutom en något ärligare beskrivning av den svenska arméns styrka skiljer den sig också från Peter den stores plan genom att de ryska dragonregementen är uppställda på fem skvadroner istället för fyra. I normalfallet bestod ett ryskt dragonregemente av tio kompanier fördelade på fem skvadroner, men det är möjligt att antalet var reducerad på grund av manskapsbrist vid tiden för slaget.

På den svenska sidan har vi generalerna Lewenhaupt och Creutz som i rysk fångenskap nedtecknade den svenska slaguppställning för infanteriet respektive kavalleriet. Lewenhaupts slagordning redovisar emellertid bara den planerade uppställningen som inkluderar de sex bataljoner under Roos befäl som gick vilse och inte den faktiska styrkan på 12 bataljoner som deltog i huvudstriden.

Tabellerna nedan är hämtade från Bertil Wennerholms bok "Emporterade troféer" (2000), sidorna 61, 64. 84 och 86.

Svenska infanteriet

Svenska kavalleriet

Ryska infanteriet

Ryska kavalleriet

Gå tillbaka till Arméernas slagordning i slaget vid Poltava. Eller läs om ryska uniformer vid Poltava och svenska uniformer vid Poltava.