Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Livland har fått sitt namn från det finsk-ugriska folket liverna och var en benämning på den löst sammanhållna konfederation i Baltikum som skapades av tyska korsriddare på 1200-talet. Denna konfederation vars område motsvarar dagens Lettland och Estland bestod av flera olika småstater varav den viktigaste var den som styrdes av Svärdsriddarorden, de andra staterna redovisas på denna sida. Svärdsriddarna förenades med Tyska orden 1237 men behöll med namnet Livländska orden en fri ställning i förhållande till denna . 1513 köpte de tillbaka sin självständighet från Tyska orden, men under det Livländska kriget 1558-1583 kollapsade Livland under trycket från dess grannar. Därefter var Livland benämning på en mindre provins som 1629-1721 var svensk och 1721-1918 rysk. Efter första världskriget delades detta Livland mellan de nya staterna Estland och Lettland.


(Svärdsriddarorden)

1207-1209
1209-1236

Vinno von Rohrbach
Volkwin von Naumburg zu Winterstätten(Livländska orden)

 

1237-1238
1238-1241
1241-1242
1242-1246
1246-1248
1248-1253
1254-1257
1257-1260
1261
1261-1263
1263-1266
1267-1270
1270
1270-1273
1273-1279
1279-1280
1280-1281
1281-1282
1282-1287
1288-1289
1290-1293
1295-1296
1296-1298
1298-1307
1309-1322
1322-1324
1324-1328
1328-1340
1340-1345
1345-1359
1360-1364
1364-1385
1385-1388
1388-1389
1389-1401
1401-1413
1413-1415
1415-1424
1424-1433
1434-1435
1435-1437
1438-1450
1450-1469
1470-1471
1472-1483
1483-1494
1494-1535
1535-1549
1549-1551
1551-1557
1557-1559
1559-1561

Hermann Balk
Dietrich von Grüningen
Andreas von Felben
Dietrich von Grüningen (andra gången)
Heinrich von Heimburg
Andreas von Felben (andra gången)
Hanno von Sangershausen
Burkhard von Hornhausen
Georg von Eichstädt
Werner von Breithausen
Konrad von Mandern
Otto von Lauterberg
Andreas von Westfalen
Walter von Nordeck
Ernst von Ratzeburg
Gerhard von Katzenelnbogen
Konrad von Feuchtwangen
Mangold von Sternberg
Wilhelm von Nindorf
Konrad von Hattstein
Balthasar Holte
Heinrich von Dincklage
Bruno
Gottfried Rogge
Gerhard von Jork
Konrad Kesselhut
Reimar Hane
Eberhard von Monheim
Burkhard von Dreileben
Goswin von Herreke
Arnold von Vietinghoff
Wilhelm von Friemersheim
Robin von Eltz
Johann von Ohle
Wennemar von Bruggenei
Konrad von Vietinghoff
Dietrich Tork
Siegrfried Lander von Sponheim
Cisse von dem Rutenberg
Frank Kirskorf
Heinrich von Böckeförde
Heinrich Vincke von Overberg
Johann von Mengden
Johann Waldhaun von Heerse
Bernhard von dem Borch
Johann Freitag von Loringhoven
Wolter von Plettenberg
Hermann Brugsenei
Johann von der Recke
Heinrich von Galen
Johann Wilhelm von Fürstenberg
Gotthard Kettler

Livländska orden förenas med Polen-Litauen 1562.

Under det pågående Livländska kriget (1558-1583) lät den danske prinsen Magnus av Holstein utropa sig till kung av Livland som rysk vasall 1570. Han hade dessförinnan köpt furstbiskopsdömena Ösel-Wieck och Kurland men när han dog 1583 hade alla hans territorier förlorats till grannländerna.