Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

När den Livländska orden förenades med Polen-Litauen 1562 blev dess siste högmästare Gotthard Kettler hertig över Kurland och Zemgallen under polsk-litauisk överhöghet.

Ätten Kettler

1562-1587
1587-1642
1587-1616
1642-1682
1682-1698
1698-1711
1701-1709
1711-1737

Gotthard
Friedrich
Wilhelm
Jakob
Friedrich Kasimir
Friedrich Wilhelm
Ockuperat av Sverige
Ferdinand


Ätten Bühren (Biron)

 

1737-1741
1741-1758

Ernst Johann
Interregnum (ryskt styre)

Ätten Wettin

 

1758-1763

Karl

Ätten Bühren (Biron)

 

1763-1769
1769-1795

Ernst Johann (andra gången)
Peter

Kurland förvandlas till en rysk provins efter Polens tredje delning 1795. Det förenas med den nybildade staten Lettland 1918.