Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Holland som numera är delat i två nederländska provinser har dominerat Nederländernas historia så kraftigt att dess namn är synonymt med Nederländerna. Det holländska grevskapets uppkomst är höljd i dunkel men det utvecklades i regionen Frisland som under tidig medeltid motsvarade ungefär dagens Nederländerna. De holländska grevarna försökte ofta utöka sina besittningar i Nederländerna men bortsett från förvärvet av Zeeland under 1300-talet hade de ingen varaktig framgång. Från och med denna tid blev Holland istället en del av de mäktiga medeltida dynastiernas besittningar, Wittelsbach, Valois och Habsburg. 1581 frigjorde sig Nederländerna under holländsk ledning från habsburgarnas välde.

Grevar i Frisland

ca 833-856

ca 885-896

Gerulf I

Gerulf II(Väst-Frisland före 1101)
 
ca 896-939
ca 939-988
988-993
993-1039
1039-1049
1049-1061
1061-1091
1091-1121
1121-1157
1157-1190
1190-1203

Dirk I
Dirk II
Arnulf van Gent
Dirk III Hierosolymitas (Jerusalemfarare)
Dirk IV
Florist I
Dirk V
Floris II de Vette (den tjocke)
Dirk VI
Floris III
Dirk VII

1203-1222 Willem I
1222-1234 Floris IV
1234-1256
1256-1296
1296-1299

Willem II
Floris V
Jan I

1299-1304


Ätten Avesnes

Jan II

1304-1337 Willem III
1337-1345 Willem IV
1345-1349 Margaretha II
1349-1389


Ätten Wittelsbach
 

Willem V
1389-1404 Albrecht
1404-1417 Willem VI
1417-1428
Jacoba van Beieren *

1418 & 1425 Jan III (ätten Valois)
1418-1425 Jan IV
1425-1467


Ätten Valois

Filips de Goede (den gode)


1467-1477 Karel de Stoute (den djärve)
1477-1482 Maria
1482-1506


Ätten Habsburg

Filips de Schone (den sköne)


1506-1555 Karel (V)  
1555-1581 Filips (II)

Holland uppgår i Förenande Nederländerna 1581


(samt Utrecht från 1528)

Alla nederländska provinser som lydde under ätterna Valois och Habsburg förvaltades av ståthållare. Holland och Zeeland hade gemensam ståthållare som efter Karl V:s köp av Utrecht 1528 även styrde över denna provins.

1433-1440
1440-1445
1445-1448
1448-1462
1462-1477
1477-1480
1480-1483
1483-1515

Hugo van Lannoy
Willem van Lalaing
Gozewijn de Wilde
Jan van Lannoy
Lodewijk van Gruuthuse
Wolfert VI van Borselen
Joost van Lalaing
Jan III van Egmond
1515-1521 Hendrik III van Nassau
1522-1540 Antoon van Lalaing
1540-1544 René van Chalon
1544-1546
1547-1558
Lodewijk van Vlaanderen
Maximiliaan II van Bourgondië
1559-1567 Willem I van Oranje-Nassau
1567-1573 Maximiliaan van Hennin
1572-1584 Willem I (andra gången)
1573-1574 Filips van Noircarmes

Från 1572 ledde Willem I ett uppror mot Spanien som resulterade i bildandet av Förenade Nederländerna 1581. Då Hollands ståthållare de facto var Nederländernas ledare redovisas de följande ståthållarna på sidan med Nederländernas regentlängd.

* = De politiska turerna under perioden 1418-1433 var så invecklade att en förklaring är nödvändig. Jacoba gifte sig 1418 med hertig Jan av Brabant och Limburg som därmed under namnet Jan III blev hennes medregent. Jan III kom dock inte att utöva något regentskap över Holland och Hainaut utan han avstod sin andel av styrelsen för tolv år till Jacobas farbror Jan IV (biskop av Liege 1389-1418). När Jan IV mördades 1425 valde Jan III att återigen inte tillträda regeringen av Holland-Hainaut. Denna gång överlät han sina rättigheter till hertigen av Burgund (Filips den gode). Detta accepterades inte av Jacoba och ett inbördeskrig mellan henne och Filips den gode rasade 1425-1428 innan en fred slöts. Freden gick ut på att Filips blev ensam greve över Holland-Hainaut och att Jacoba regerade över dessa områden i Filips namn med villkoret att hon inte gifte om sig utan Filips godkännande. När hon trots allt gjorde detta 1433 avsattes hon av Filips som först då blev den faktiske regenten.

= Spanien
= Kastilien
= Portugal
= Milano
= Brabant
= Hainaut
= Burgundiska länderna
= Bägge Sicilierna
= Frisland
= Limburg
= Luxemburg
= Nassau
= Tyskland
= Bayern
= Österrike