Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Milano

Milano blev en fri riksstad inom det Tyskromerska riket genom fördraget i Konstanz 1183. Styrelseskicket var republikanskt men i regel dominerades styret av en person, en så kallad signore. Det politiska livet präglades av partistrider mellan de påvetrogna Guelferna anförda av ätten della Torre och de kejsartrogna Ghibellinerna anförda av ätten Visconti. Under de många krigen på 1300-talet och 1400-talet underkuvade Milano flera grannstäder så att det kom att omfatta hela den region som kallas för Lombardiet. 1395 köpte Giovanni Galeazzo Visconti en hertigtitel av kejsaren och därmed upphörde det republikanska styret även formellt. Under de italienska krigen i början 1500-talet var Milano ett stridsäpple och det var under långa perioder under fransk kontroll. När ätten Sforza dog ut 1535 hamnade Milano under habsburgarnas välde och med undantag av två korta perioder skulle det dröja till 1859 innan de drevs ut ur Milano. Hela Lombardiet förenades då med kungadömet Sardinien som 1861 omvandlades till kungadömet Italien.

Signores av Milano

1197-1241
1247-1257
1253-1256
1257-1259
1259-1264
1263-1265
1265-1277
1277-1295
1294-1302
1302-1311
1311-1322
1322-1327

1327-1329
1329-1339
1339-1349
1349-1385
1349-1378
1349-1355
1378- (1402)
Paganus I della Torre
Paganus II della Torre
Manfredi Lancia
Martino della Torre
Oberto Pelavicino
Filippo della Torre
Napoleone della Torre
Ottone Visconti
Matteo I Visconti
Guido della Torre
Matteo I Visconti
(andra gången)
Galeazzo I Visconti

Direktstyrt av det Tyskromerska riket
Azzo Visconti
Luchino Visconti
Bernabò Visconti
Galeazzo II Visconti
Matteo II Visconti
Giovanni Galeazzo I Visconti

Hertigdömet Milano

Ätten Visconti
 

1395-1402
1402-1412
1412-1447
1447-1450
Giovanni Galeazzo I (samme som ovan)
Giovanni Maria
Filippo Maria
Republik

Ätterna Sforza och Valois
 
1450-1466
1466-1476
1476-1494
1494-1499
Francesco I
Galeazzo Maria
Giovanni Galeazzo II
Ludovico il Moro (den svarte)
1499-1500
1500
Luigi (XII)
Ludovico il Moro

 
1500-1512 Luigi (XII)
1512-1515 Massimiliano
1515-1521 Francesco (I)
1521-1524 Francesco II
1524-1525 Francesco (I)
1525 Francesco II
1525-1529 Francesco (I)
1529-1535 Francesco II

Ätten Habsburg
 
1535-1540 Carlo I
1540-1598 Filippo I
1598-1621 Filippo II
1621-1665 Filippo III
1665-1700 Carlo I

Ätten Bourbon
 
1700-1706 Filippo IV

Ätten Habsburg
 
1706-1707 Guiseppe I
1707-1740 Carlo III
1740-1780 Maria Teresa

Ätten Habsburg-Lothringen
testing
1780-1790 Guiseppe II
1790-1792 Leopoldo
1792-1796 Francesco III

1796
1796-1797
1797-1802
1802-1805
1805-1814

Lombardiska republiken
Del av Transpadanska republiken
Del av Cisalpinska republiken
Del av Italienska republiken
Del av kungadömet Italien

Kungadömet Lombardiet-Venetien

Ätten Habsburg-Lothringen

1814-1835 Francesco III (andra gången)  
1835-1848 Ferdinando  
1848-1859 Francesco Guiseppe  

Lombardiet med Milano erövrades av Frankrike 1859
 som sedan gav det till kungadömet Sardinien

= Spanien
= Portugal
= "Belgien"
= Frankrike
= Tyskland
= Sicilien/Neapel
= Böhmen
= Österrike
= Ungern
= Transsylvanien