Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Belgien blev självständigt först 1831 efter ett uppror mot den nederländske kungen. Men det går ändå att spåra en kontinuitet mellan dagens Belgien och den  burgundiska statsbildning som uppstod i gränsområdet mellan Frankrike och Tyskland under senmedeltiden. Den bildades 1363 genom att den franske kungen Jean den gode förlänade hertigdömet Burgund till sin son Philippe den djärve. Detta hertigdöme låg en bra bit söder om dagens Belgien men redan 1384 utvidgades Philippe den djärves burgundiska land genom arv med grevskapet Flandern som utgör den norra delen av Belgien. I arvet ingick dessutom Artois och Franche Comté. Genom ytterligare arv, köp och erövringar kom de burgundiska hertigarna under 1400-talet att kontrollera ett stort område på båda sidor om den fransk-tyska gränsen med centrum i Belgien.

När Charles den djärve stupade 1477 förlorades flera besittningar till Frankrike, bland annat hertigdömet Burgund. Men resten av de så kallade "burgundiska länderna" införlivades med det habsburgska väldet. Detta territorium som kallades för Nederländerna fram till 1581, Spanska nederländerna 1581-1713 och Österrikiska nederländerna 1713-1795  blev mindre och mindre under denna tid som en följd av det holländska upproret 1579 och krig mot Frankrike.1795 erövrades det helt och hållet av Frankrike för att sedan överföras till kungadömet Nederländerna 1815. Men bara 15 år senare gjorde belgarna uppror och blev självständiga.

Eftersom Belgien före självständigheten inte utgjorde ett enhetligt område utan bestod av flera olika provinser har de nedanstående regenterna de ordningstal som de använde i sina huvudländer.

(1363) -1404
1404-1419
1419-1467
1467-1477
1477-1482
Ätten Valois

Philippe II, le Hardi (den djärve)
Jean sans Peur (den orädde)
Philippe III, le Bon (den gode)
Charles le Téméraire (den djärve)
Marie

1482-1506
Ätten Habsburg

Philippe I, le Bel (den sköne)

1506-1555 Charles I
1555-1598
1598-1621
Philippe II
Albert och Isabel
1621-1665 Philippe IV
1665-1700 Charles II

1700-1713


Ätten Bourbon
 
Philippe V
1714-1740


Ätten Habsburg
 

Charles VI
1740-1780 Marie-Thérèse
1740-1765 François I
1765-1790 Joseph II
1790-1792 Léopold II
1792-1795 François II
1795-1814
1815-1830
Del av Frankrike
Del av Nederländerna


Ätten Sachsen-Coburg-Gotha
 

1831-1865
1865-1909
1909-1934
1934-1951
1940-1944
1944-1950
Léopold I
Léopold II
Albert I
Léopold III *
Tysk ockupation
Charles (regent)
1950-1993
1993-2013
2013-
Baudouin I
Albert II
Philippe
= 1951

* = Léopold III var tysk krigsfånge mellan den 28:e maj 1940 och den 8:e maj 1945. Efter kriget levde han i exil i Schweiz fram till 1950.

= Spanien
= Kastilien
= Portugal
= Milano
= Bägge Sicilierna
= Tyskland
= Österrike
= Böhmen
= Ungern
= Transsylvanien