Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Kastilien var ursprungligen ett grevskap inom kungadömet León innan dess greve Fernán Gonzáles gjorde sig självständig i mitten av 900-talet. Genom giftermål förenades sedan Kastilien med kungadömet Navarra och när dess kung Sancho III dog 1035 blev en av hans söner Kastiliens förste kung. Två år senare erövrades kungadömet León av Kastilien, men vid ett arvskifte 1065 blev León återigen självständigt. Splittringen var dock kortvarig och Leóns kung blev 1072 även kung av Kastilien. Personalunionen mellan de två rikena varade denna gång till 1157. En tredje personalunion som blev permanent bildades 1230. En större union uppstod 1479 när Kastilien och León förenades med Aragonien genom att drottning Isabels make och medregent ärvde detta kungadöme, därmed bildades kungadömet Spanien.

930-944
944-945
945-970
970-995
995-1017
1017-1029
1029-1035
Ätten Lara

Fernán Gonzáles
Assur Fernández
Fernán Gonzáles (andra gången)
García Fernández
Sancho García
García Sánchez

Muniadona *


(förenat med León 1037-1065, 1072-1157 och från 1230)
 
1035-1065
1065-1072
1072-1109
1109-1126
Ätten Jimenez

Fernando I el Grande (den store)
Sancho II el Fuerte (den starke)
Alfonso VI el Bravo (den tappre)

Urraca **
1126-1157
1157-1158
1158-1258
1214-1217
1217-1252
1252-1284
1284-1295
1295-1312
1312-1350
1350-1366
1366-1367
1367-1369

Ätten Burgund

Alfonso VII el Emperador (kejsaren)
Sancho III el Deseado (den önskade)
Alfonso VIII el Noble (den ädle)
Enrique I
Fernando III el Santo (den helige)

Alfonso X el Sabio  (den vise)
Sancho IV el Bravo (den tappre)
Fernando IV el Emplazado
Alfonso XI el Justiciero
Pedro I el Cruel (den grymme)
Enrique II de Trastámara
Pedro I (andra gången)
1369-1379
1379-1390
1390-1406
1406-1454
1454-1474
1474-1479

Ätten Trastámara

Enrique II (andra gången)
Juan I
Enrique III el Doliente (den sjuklige)
Juan II
Enrique IV el Impotente (den vanmäktige)
Isabel (drottning av Spanien 1479-1504)

Kastilien förenas med Aragonien och bildar Spanien 1479

* = Muniadona var gift med Sancho III av Navarra.
** = Urraca var gift med Alfonso I av Aragonien och Navarra.

= Aragonien   = Navarra   = Tyskland