Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Det område i Pyrenéerna som skulle bli Navarra gjorde sig självständigt efter ett uppror mot frankerna omkring år 824. Till en början kallades riket för kungadömet Pamplona, men på 1000-talet blev Navarra den vanligaste benämningen. Invånarna i detta rike utgörs av basker vars språk inte är besläktat med något annat språk. Från och med 1200-talet styrdes Navarra i regel av franska kungaätter och 1284-1328 var det också i personalunion med Frankrike. Större delen av Navarra erövrades av Spanien 1512, men den delen som låg på den franska sidan av Pyrenéerna behöll sin självständighet, detta mindre rike kallades därefter för nedre Navarra för att skilja den från det spanskstyrda övre Navarra. Nedre Navarras kung Henri III blev 1589 även fransk kung och därefter var Navarra i permanent personalunion med Frankrike. I samband med franska revolutionen upplöstes kungadömet Navarra och förenades med Frankrike 1791. Trots det titulerades de franska kungarna 1814-1830 för "kung av Frankrike och Navarra"

Ätten Iniguez

ca 824-851
ca 851-880
ca 880-905
Inigo Arista
Garcia I
Fortuno

Ätten Jimenez
 
905-925
925-970
970-994
994-1000
1000-1035
1035-1054
1054-1076
Sancho I
Garcia II
Sancho II
Garcia III
Sancho III el Mayor (den store)
Garcia IV
Sancho IV
1076-1094 Sancho V
1094-1104 Pedro I
1104-1134 Alfonso I *
1134-1150
1150-1194
1194-1234
Garcia V
Sancho VI
Sancho VII el Fuerte (den starke)

Ätten Champagne
 
1234-1253 Thibaut I
1253-1270 Thibaut II
1270-1274 Henri I
1274-1305 Jeanne I

Ätten Capet
 
1284-1305 Philippe I
1305-1316 Louis I ()
1316-1322 Philippe II
1322-1328 Charles I
1328-1349 Jeanne II

Ätten Évreux
 
1328-1343
1343-1387
1387-1425
1425-1441
Philippe III
Charles II le Mauvais (den elake)
Charles III le Noble (den ädle)
Blanche

Ätten Trastámara
 
1425-1479 Juan I
1479 Eleanor

Ätten De Grailly
 
1479-1483
1483-1517
Francis Phoebus
Catherine

Ätten D´ Albret
 
1483-1516
1517-1555
1555-1572
Jean II
Henri II
Jeanne III

Ätten Bourbon
 
1555-1562 Antoine
1562-1610 Henri III (IV)
1610-1643 Louis II (XIII)
1643-1715 Louis III (XIV)
1715-1774 Louis IV (XV)
1774-1791 Louis V (XVI)

Kungadömet Navarra upplöstes 1791 och förenades med Frankrike.

* = Alfonso I var gift med drottning Urraca av Kastilien och därmed regent över det riket.

= Aragonien   = Kastilien   = Frankrike   = Champagne   = Sicilien