Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Barcelona erövrades från morerna av Karl den store 801. Hela Katalonien delades in i olika grevskap som gemensamt kallades för "Spanska mark". Greven av Barcelona var överordnad de andra och innehade dessutom vanligen flera grevskap. Med tiden blev grevarna av Barcelona allt mer självständiga och från och med 987 erkände de inte längre den franske kungens överhöghet. Frankrike erkände dock inte Barcelonas självständighet förrän i fördraget i Corbeil 1258. Då hade grevskapet Barcelona redan blivit en betydande maktfaktor i regionen och förenats med andra stater. Den viktigaste av dessa var Aragonien som i egenskap av kungadöme blev namnet på det förenade riket.

Kungadömet Aragonien uppstod när Sancho III av Navarra delades sitt rike mellan sina tre söner 1035. Från början var Aragonien bara ett obetydligt bergsrike men det växte sig allt större under reconquistan. Drottning Petronilla gifte sig med greven av Barcelona, Ramķn Berenguer IV, och deras gemensame son tog över båda rikena när fadern dog 1162. Reconquistan ledde till att fler områden lades till den Aragoniska kronan. Jaime I erövrade Mallorca och Valencia från morerna 1229 respektive 1238. Dessa områden fick status som egna kungadömen trots att de ständigt var förenade med Aragonien. Hela den aragoniska kronan förenades med Kastilien 1479 när Fernando den katolske blev kung. Han var då redan regent över Kastilien i egenskap av make till drottning Isabel. Denna förening innebar att kungadömet Spanien bildades.

Den första kolumnen med namn är på spanska och den andra är på katalanska.

801-820
820-826
826-832
Bera
Rampķn
Bernardo
Berā
Rampķ
Bernat de Septimānia
832-835 Berenguer Berenguer de Tolosa
835-844 Bernardo Bernat de Septimānia (andra gången)
844-848 Sunifredo I Sunifred I
848-850 Guillermo Guillem de Septimānia
850-852
852-858
858-864
865-878
Alerán och Isembard
Odalrico
Hunifredo
Bernardo de Gothia
Alerán och Isembard
Odalric
Humfrid
Bernat de Gķtia

878-897
897-911
911-947
947-992
947-966
992-1018
1018-1035
1035-1076
1076-1097
1076-1082

Ätten Barcelona

Wifredo I
Wifredo II (Borrel I)
Suņer I
Borrel II
Mirķ
Ramķn Borrell
Berenguer Ramķn I
Ramķn Berenguer I
Berenguer Ramķn II
Ramķn Berenguer II


Guifré el Pilķs (den hårige)
Guifré II (Borrel I)
Sunyer I
Borrel II
Mirķ
Ramon Borrell
Berenguer Ramon el Corbat
Ramon Berenguer el Vell (den gamle)
Berenguer Ramon el Fratricida
Ramon Berenguer el Cap d'Estopes
1082-1131 Ramķn Berenguer III    Ramon Berenguer el Gran (den store)
1131-1162 Ramķn Berenguer IV   Ramon Berenguer el Sant (den helige)
Grevskapet Barcelona förenas med Aragonien 1137


 

1035-1063
1063-1094
1094-1104
1104-1134
1134-1137
1137-1162
Ätten Jimenez
 
Ramiro I Ramir
Sancho IV Sanį
Pedro I Pere
Alfonso I * Alfons el Bataller (krigaren)
Ramiro II
Petronilla
Ramir el Monje (munken)
Peronella (gift med Ramon Berenguer IV)
1137-1162
1162-1196
1196-1213
1213-1276
1276-1285
1285-1291
1291-1327
1327-1336
1336-1387
1387-1396
1396-1410

Ätten Barcelona

Ramķn Berenguer IV  (furste, även greve av Barcelona från 1131)

Alfonso II Alfons el Cast (den kyske)
Pedro II
Jaime I
Pere el Catōlic (den katolske)
Jaume el Conqueridor (erövraren)
Pedro III Pere el Grande (den store)
Alfonso III Alfons el Liberal (den liberale)
Jaime II Jaume el Just (den rättrådige)
Alfonso IV
Pedro IV
Juan I
Alfons el Benigne (den gode)
Pere el Cerimoniķs (den präktige)
Joan el Caįador (jägaren)
Martin I Martí l'Humā (den humane)
1412-1416
1416-1458
1458-1479

Ätten Trastámara
 
Fernando I Ferran el d'Antequera (den rättrådige)
Alfonso V Alfons el Magnānim (den ädelmodige)
Juan II Joan el Gran (den store)

Aragonien förenas med Kastilien och bildar Spanien 1479

* = Alfonso I var gift med drottning Urraca av Kastilien och därmed regent över det riket.

= Kastilien   = Navarra   = Toulouse   = Provence   = Sicilien